Din varukorg är tom.

Lokalförening Växjö

Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill därför vara en arena för engagemang för en bättre värld.

Lokalföreningen IM Växjö är den samlande plattformen för volontärverksamheter och medlemmar i Växjö kommun. Till lokalföreningen tillhör även lokalgrupperna Rottne och Kronoberg (St Sigfrids folkhögskola). Lokalföreningens uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar och grundtanken om medmänsklighet. 

Som medlem i IM har du inflytande i organisationen och rösträtt vid våra årsmöten. Du är med och väljer lokal och nationell styrelse. När du blir medlem i IM central och bor i Växjö kommun kopplas ditt medlemskap automatiskt till IM Växjö. För att bli medlem klicka här . IM blir en starkare röst med många medlemmar!

Verksamhet och kontaktuppgifter

Verksamhetsgruppen i Växjö
Vi anordnar loppisar och julmarknader. Tillsammans jobbar vi för insamling till IM men träffas även för den sociala gemenskapen.  Vi träffas jämna veckor, onsdagar kl 15 i Domkyrkocentrum med information och fika. Verksamhetsplan för IM Växjö hittar finns här.

Välkommen att delta. Kontakta: vaxjo.lf@manniskohjalp.se

Ordförande IM Växjö:
Birgitta Peters-Danielsson
birgitta.pd@gmail.com
072-7387711

Gruppen kan vid behov ta emot dödsbon.

Verksamhetsgruppen Kronoberg
Kronobergsgruppen anordnar Kvinnofrukost på S.t Sigfrids Folkhögskola. Cirka 100 personer deltar varje gång. Pengarna går till specifika IM projekt. Gruppen kommer även gärna till föreningar och församlingar och säljer IMs varor samt berättar om IM.

Det finns behov av fler volontärer i Kronobergsgruppen. Kontakta Märta om du vill ge av din tid!

Märta Fredrikson - Kontaktperson
Tunvägen 12, 352 49 Växjö
0470-656 86

Birgit Carlsson - vice Kontaktperson
Stora Hultvägen 1
352 63 Växjö
0470-630 61

Verksamhetsgruppen i Rottne
Gruppen i Rottne jobbar med insamling till IM i olika former. Verksamhetsplan för 2017 finns här.

Mari-Anne Pettersson - Kontaktperson
Granvägen 2, 360 40 Rottne
0470-917 36