Din varukorg är tom.
Dhooma Devi och Kalawati Bhatt är båda anställda på ATI, här tillsammans med utlandspraktikant Linn Appelgren. Bild: Yohei Iida. Maurits Otterloo som här dokumenterar från Gaza, gjorde praktik på IMs regionkontor i Jordanien 2014 Foto: Emad

Om praktiken

Målet och syftet med utlandspraktikprogrammet är att du som praktikant ska få:

• Ökad kunskap och förståelse för globala frågor och utvecklingssamarbete i praktiken, på en lokal nivå
• Nya erfarenheter och verktyg från en global kontext som ger dig en skjuts in i arbetslivet
• Medverka till att öka kunskapen om globala frågor och utvecklingssamarbete, i Sverige

I praktikuppdraget ingår:

• Fem dagars utbildning på huvudkontoret i Lund innan utresa (aug)
• Fyra månaders praktik hos en av IMs partnerorganisationer i utlandet (aug-dec)
• Utbildning efter hemkomst på huvudkontoret i Lund (jan)
• Informationsuppdrag under våren 2019 (jan-juni)

Så här fungerar praktiken

Du som praktikant kommer att göra din praktik hos en av IMs lokala partnerorganisationer varav många finns i landsbygdsområden, medan andra finns i större samhällen eller städer.

Organisationerna ser väldigt olika ut och förutsättningarna är därmed också olika; ibland jobbar du mer självständigt ibland tillsammans med ett team, periodvis är det fokus på att observera och lära för att sedan kunna bidra och ta ansvar. Varje praktikant tilldelas en handledare som vägleder dig under praktiken. Arbetet kräver hög grad av självständighet och under din praktiktid får du arbetsuppgifter som varierar beroende på praktikplats, i första hand ges arbetsuppgifter från den partnerorganisation du gör praktik hos, men även från IM i Sverige.

Alla partnerorganisationer har ett samarbete med IMs land- eller regionkontor, i respektive land. På IMs kontor finns landchef/regionchef och flera IM-medarbetare som du också träffar vid ett eller ibland flera tillfällen. IMs utlandspraktikprogram koordineras från IMs huvudkontor i Lund, Sverige, härifrån sker utbildning före och efter praktiktiden och även handledning under praktiktiden.

Villkor för praktiken

Våra utlandspraktikplatser är helt finansierade av UHR, Universitets- och högskolerådet. Det innebär att vi står för resa, kost, logi och omkostnader i samband med praktiken och de enda kostnader praktikanten står för är sina egna fickpengar och eventuella egna utlägg.

Vi skriver avtal med varje praktikant som blir antagen till praktikprogrammet där villkor, rättigheter och skyldigheter framgår.

Som praktikant måste du, precis som IMs anställda och volontärer, förhålla dig till och följa IMs policys, riktlinjer och ställa dig bakom våra värderingar. Mer information om detta får du längre fram i rekryteringsprocessen.

Läs mer om kraven och vilken profil vi söker för praktikplatserna här:

Krav och profil

Hittar du inte all information du söker? Läs mer i Vanliga frågor och svar