Din varukorg är tom.

Styrelsen

Styrelsen kontaktar du enklast via e-mail: 
styrelsen@manniskohjalp.se och IMs ordförande birthe.muller@manniskohjalp.se

Medlemsinitiativet Är du medlem och vill tycka till om något? Genom medlemsinitiativet kan du ge förslag och ställa frågor kring IMs organisation och verksamhet mellan årsmöten. Läs mer om hur du kan påverka här

 

I IMs styrelse ingår följande personer

Birthe Müller, Malmö. Ordförande Arbetade 1980–1988 på IM som insamlings- och informationschef. Var även tidskriftsredaktör, under några år med Britta Holmström som ansvarig utgivare. Birthe beskriver det som att IM format henne till den hon är i dag.

Hon har bland annat arbetat på Öresundskommittén i Köpenhamn, ansvarat för Malmö stads officiella internationella kontakter, varit verksamhetsledare för Röda Korsets Humanitetens Hus, ordförande i Hållbar Utveckling Skåne, initiativtagare till och projektledare för RådRum.

Nu är Birthe vice ordförande i fakultetsstyrelsen för Kultur och samhälle på Malmö Universitet förutom uppdraget som IMs ordförande sedan 2013.

Tove Holmström, Linköping. Ledamot Statsvetare, arbetar som utvecklingsstrateg med utvecklingsfrågor och regionalt samarbete för Linköpings kommun. Skrev 1999 rapporten ”IM 2000 varifrån och varthän” på uppdrag av IMs dåvarande ordförande.

Görel Råsmark, Oskarshamn. Ledamot Fysioterapeut med speciell inriktning på barn med funktionsnedsättningar. Har haft korta volontärsuppdrag för IM i Ramallah och Bukarest. Ledamot i styrelsen för OSAUI (den rumänska organisation som tar över IM:s arbete i Rumänien). Magisterexamen i psykologi. Skribent. Ickevåldstränare.

Karin Wallin, Göteborg. Ledamot Projektledare på Göteborgs stad med fokus på hållbara livsstilar, beteendeförändringar och utvärdering. Statsvetare med inriktning internationellt utvecklingssamarbete och erfarenhet från bl a Namibia. Lång erfarenhet av fair trade. Mötte IM för första gången som volontär i Göteborg 2002. Har tidigare gjort en utredning för IM och hållit utbildningar om rättvis handel för butiksvolontärer.

Martin Ärnlöv, Mölndal. Ledamot Har avslutat sitt uppdrag i IMs styrelse och är utnämnd till generalsekreterare för svenska Röda Korset.

Inger Örtendahl, Arholma. Ledamot Tidigare ordförande i Vårdförbundet och TCO, barnsjuksköterska. Har varit volontär på ungdomsmottagning i Uganda. I dag pensionär och volontär i IM-butik. Intresseområden: demokrati, mänskliga rättigheter, rättvis handel.

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Lund. Fil. kand. i sociologi. Rektor Folkhögskolan Hvilan. Eduardo kom till Sverige som 14-åring och har ett starkt engagemang för integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Han har varit programsekreterare inom Kristna Fredsrörelsen, chef för Demokrati och Mångfald på Södertälje kommun samt nationell verksamhetschef för Sensus studieförbund. Eduardo har erfarenhet av strategiskt arbete från sitt yrkesliv och ideella förtroendeuppdrag.

Pär Ivarsson, Stockholm. Suppleant Utbildad lärare. Gedigen bakgrund från internationellt bistånd från Latinamerika. IMs platschef i Centralamerika 2009-2011. Har haft chefspositioner hos Rädd Barnen och Röda Korset. 2012 sammanställde Pär rapporten ”Utveckling av IMs medlemsorganisation” som legat till grund för flera förändringar i IM. Drivs av att försöka skapa bättre förutsättningar för människor i utsatta situationer att själva påverka sina egna liv och sin utveckling.

Mimmi Alladin, Solna. Suppleant  Affärsutvecklingschef på Siemens AB, har civilingenjörsexamen från Chalmers samt en kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Har under sin yrkeskarriär alltid varit engagerad i olika kommittéer och arbetsgrupper för frågor kring mångfald och jämställdhet. Har även varit mentor i organisationerna Mitt Liv för att stötta nyanlända in i arbetslivet samt ungdomsprogrammet The Good Talent i Botkyrka.

Aygül Kabaca, Stockholm. Suppleant Legitimerad lärare med Masters i Mänskliga rättigheter och Utvecklingssamarbete. Är utbildningschef på Mångkulturellt centrum Sverige samt föreläser om rasism, normer och inkluderingsprocesser. Har arbetat för UNICEF, International Rescue Committee och Robert F. Kennedy Center for Human Rights. Särskilt intresse för kvinnor och barns rättigheter, rätten till utbildning och SRHR.