Din varukorg är tom.

Styrelsen

Styrelsen kontaktar du enklast via e-mail: 
styrelsen@manniskohjalp.se och IMs ordförande birthe.muller@manniskohjalp.se

Medlemsinitiativet Är du medlem och vill tycka till om något? Genom medlemsinitiativet kan du ge förslag och ställa frågor kring IMs organisation och verksamhet mellan årsmöten. Läs mer om hur du kan påverka här.

 

I IMs styrelse ingår följande personer

Birthe Müller, Malmö. Ordförande Verksamhetsledare för social hållbarhet inom Hållbar utveckling Skåne. Jobbade mellan 1980 och 1988 på IM som insamlings- och informationschef. Var även tidskriftsredaktör, under några år med Britta Holmström som ansvarig utgivare. Birthe beskriver det som att IM format henne till den hon är i dag. Hon har även jobbat för bland annat Röda korset och vid Öresundskommittén och har ett omvittnat stort nätverk inom ideell, offentlig och privat sektor.

Birthe Müller tror att en folkrörelse som IM måste bygga på medlemmarnas delaktighet och får hon årsmötets förtroende ser hon fram emot att träffa medlemmar och frivilliga. Att entusiasmera och entusiasmeras av medlemmarna tillhör en ordförandes viktigaste uppgifter.

Tove Holmström, Linköping. Ledamot Statsvetare, arbetar som utvecklingsstrateg med utvecklingsfrågor och regionalt samarbete för Linköpings kommun. Skrev 1999 rapporten ”IM 2000 varifrån och varthän” på uppdrag av IMs dåvarande ordförande.

Görel Råsmark, Oskarshamn. Ledamot Fysioterapeut med speciell inriktning på barn med funktionsnedsättningar. Bedriver tvärvetenskaplig forskning inom habilitering. Har haft korta volontärsuppdrag för IM i Ramallah och Bukarest. 

Karin Wallin, Göteborg. Ledamot Projektledare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ansvarar för ett regionalt nätverk med fokus på utvecklingen i Västsverige, samt skolans hållbarhetsdagar. Mötte IM för första gången som volontär i Göteborg. Har tidigare gjort en utredning för IM och hållit utbildningar om rättvis handel för butiksvolontärer.

Liina Veerme, Kolbäck. Ledamot VD för Hedemora Energi. Magister i ekonomi för hållbar utveckling. Tilldelades priset till Britta Holmströms minne för sitt arbete med nätverket Tjejlobbyn för kvinnor runt Östersjön. Magister i ekonomi för hållbar utveckling och arbetar som chef för Mälarenergis elnät. Kontaktperson för IM i Västerås. Föreläser om IM.

Martin Ärnlöv, Mölndal. Ledamot Civilekonom och studier i statskunskap. Direktor/VD för stiftelsen Bräcke Diakoni i Göteborg. Karriären började i den privata sektorn med jobb inom SKF och Akzo Nobel.  Nyfikenhet i allmänhet och intresse för internationella humanitära frågor i synnerhet.

Inger Örtendahl, Arholma. Suppleant Tidigare ordförande i Vårdförbundet och TCO, barnsjuksköterska. Har varit volontär på ungdomsmottagning i Uganda. I dag pensionär, volontär i IM-butik och ledamot i IM:s lokalförening i Stockholm. Intresseområden: demokrati, mänskliga rättigheter, rättvis handel.

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Lund. Fil. kand. i sociologi. Rektor Folkhögskolan Hvilan. Eduardo kom till Sverige som 14-åring och har ett starkt engagemang för integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Han har varit programsekreterare inom Kristna Fredsrörelsen, chef för Demokrati och Mångfald på Södertälje kommun samt nationell verksamhetschef för Sensus studieförbund. Eduardo har erfarenhet av strategiskt arbete från sitt yrkesliv och ideella förtroendeuppdrag.

Pär Ivarsson, Stockholm. Suppleant Utbildad lärare. Gedigen bakgrund från internationellt bistånd från Latinamerika. IMs platschef i Centralamerika 2009-2011. Har haft chefspositioner hos Rädd Barnen och Röda Korset. 2012 sammanställde Pär rapporten ”Utveckling av IMs medlemsorganisation” som legat till grund för flera förändringar i IM. Drivs av att försöka skapa bättre förutsättningar för människor i utsatta situationer att själva påverka sina egna liv och sin utveckling.

Mimmi Alladin, Solna. Suppleant.

Aygül Kabaca, Stockholm. Suppleant Legitimerad lärare med Masters i Mänskliga rättigheter och Utvecklingssamarbete. Är utbildningschef på Mångkulturellt centrum Sverige samt föreläser om rasism, normer och inkluderingsprocesser. Har arbetat för UNICEF, International Rescue Committee och Robert F. Kennedy Center for Human Rights. Särskilt intresse för kvinnor och barns rättigheter, rätten till utbildning och SRHR.