Din varukorg är tom.

Styrelsen

Styrelsen kontaktar du enklast via e-mail: 
styrelsen@manniskohjalp.se och IMs ordförande birthe.muller@manniskohjalp.se

Medlemsinitiativet
Är du medlem och vill tycka till om något? Genom medlemsinitiativet kan du ge förslag och ställa frågor kring IMs organisation och verksamhet mellan årsmötena. Läs mer om hur du kan påverka här.

 

I IMs styrelse ingår följande personer

Birthe Müller, Malmö, ordförande
Arbetade 1980–1988 på IM som insamlings- och informationschef. Var även tidskriftsredaktör under några år med Britta Holmström som ansvarig utgivare. Birthe beskriver det som att IM format henne till den hon är i dag.

Hon har bland annat arbetat på Öresundskommittén i Köpenhamn, ansvarat för Malmö stads officiella internationella kontakter, varit verksamhetsledare för Röda Korsets Humanitetens Hus, ordförande i Hållbar Utveckling Skåne, initiativtagare till och projektledare för RådRum.

Nu är Birthe vice ordförande i fakultetsstyrelsen för Kultur och samhälle på Malmö Universitet, utöver uppdraget som IMs ordförande sedan 2013.

Karin Wallin, Göteborg, ledamot
Projektledare på Göteborgs stad med fokus på hållbara livsstilar, beteendeförändringar och utvärdering. Statsvetare med inriktning internationellt utvecklingssamarbete och erfarenhet från bland annat Namibia. Lång erfarenhet av Fair Trade. Mötte IM för första gången som volontär i Göteborg 2002. Har tidigare gjort en utredning för IM och hållit utbildningar om rättvis handel för butiksvolontärer.

Görel Råsmark, Oskarshamn, ledamot
Fysioterapeut med speciell inriktning på barn med funktionsnedsättningar. Har haft korta volontärsuppdrag för IM i Ramallah och Bukarest. Ledamot i styrelsen för OSAUI (den rumänska organisation som tar över IM:s arbete i Rumänien). Magisterexamen i psykologi. Skribent och ickevåldstränare.

Pär Ivarsson, Stockholm, ledamot
Utbildad lärare. Gedigen bakgrund från internationellt bistånd från Latinamerika. IMs platschef i Centralamerika 2009-2011. Har haft chefspositioner hos Rädda Barnen och Röda Korset. 2012 sammanställde han rapporten ”Utveckling av IMs medlemsorganisation”, som legat till grund för flera förändringar i IM. Drivs av att försöka skapa bättre förutsättningar för människor i utsatta situationer att själva påverka sina egna liv och sin utveckling.

Lave Beck-Friis, IM Göteborg, ledamot
Lave är jurist. Han har tidigare varit chefsjurist på Rederiaktiebolaget Transatlantic och ordförande i Svenska Sjörättsföreningen.  Vid sidan av sitt juristarbete har Lave varit och är engagerad i MR-frågor. Han har bl.a. deltagit i olika projekt som genomförts av Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) t.ex. framtagandet av rekommendationer för ryska domare av tillämpningen av artikel 6 (rätt till en rättvis rättegång) i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Aygül Kabaca, Stockholm, ledamot
Legitimerad lärare med Masters i Mänskliga rättigheter och Utvecklingssamarbete. Är utbildningschef på Mångkulturellt centrum Sverige samt föreläser om rasism, normer och inkluderingsprocesser. Har arbetat för UNICEF, International Rescue Committee och Robert F. Kennedy Center for Human Rights. Särskilt intresse för kvinnor och barns rättigheter, rätten till utbildning och SRHR.

Inger Örtendahl, Arholma, ledamot
Tidigare ordförande i Vårdförbundet och TCO, barnsjuksköterska. Har varit volontär på ungdomsmottagning i Uganda. I dag pensionär och volontär i IMs Fair Trade-butik i Stockholm. Intresseområden: demokrati, mänskliga rättigheter och rättvis handel.

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Lund, ledamot
Fil. kand. i sociologi. Skolchef/rektor för Folkhögskolan Hvilan. Eduardo kom till Sverige som 14-åring och har ett starkt engagemang för integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Han har varit programsekreterare inom Kristna Fredsrörelsen, chef för Demokrati och Mångfald på Södertälje kommun samt nationell verksamhetschef för Sensus studieförbund. Eduardo har erfarenhet av strategiskt arbete från sitt yrkesliv och ideella förtroendeuppdrag.

Mimmi Alladin, Solna, suppleant 
Affärsutvecklingschef på Siemens AB. Har civilingenjörsexamen från Chalmers samt en kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Har under sin yrkeskarriär varit engagerad i olika kommittéer och arbetsgrupper för frågor kring mångfald och jämställdhet. Har även varit mentor i organisationerna Mitt Liv för att stötta nyanlända in i arbetslivet samt ungdomsprogrammet The Good Talent i Botkyrka.

Reza Javid, IM Göteborg, suppleant
Reza arbetar som finansiell verksamhetsanalytiker på Skaraborgs sjukhus med inriktning på hälsoekonomi. Han är ideellt engagerad i en idrottsförening och ett par biståndsorganisationer, bland annat Afghanistankommittén. Han har även ett politiskt engagemang och sitter idag som förtroendevald i Region Örebro Län. De orättvisor och den ojämställdhet som Reza upplevde i sin barndom har gett honom ett naturligt intresse för globala frågor och ett driv att arbeta för utveckling och mänskliga rättigheter.

Karin Andersson, IM Malmö, suppleant
Karin har mångårig erfarenhet av olika uppdrag inom FNs utvecklingsprogram (UNDP) och den idéburna sektorn. Sedan 2014 arbetar hon med att stödja fredsprocessen i Colombia, som rådgivare och projektledare. Tidigare har Karin haft olika uppdrag inom UNDP i Kyrgyzstan och Ecuador och med olika organisationer från det civila samhället. Hon är mycket engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och FNs utvecklingsmål och ser fram emot att bidra med sin mångåriga internationella erfarenhet i IMs styrelse.