IM stödjer civilsamhället för att möjliggöra ekonomisk egenmakt med särskild inriktning på kvinnor och ungdomar från marginaliserade befolkningsgrupper. Foto: IM

Nepal

Efter att det långa inbördeskriget tog slut år 2006 har Nepal gjort framsteg som en federal demokratisk republik. Landets dåliga infrastruktur, särskilt det opålitliga elkraftnätet och den låga kvaliteten i transportnätet, utgör fortfarande stora hinder för landets ekonomiska tillväxt. Nepals ekonomi är starkt beroende av turism och stöd från omvärlden. Jordbruket fortsätter att vara stöttepelaren i ekonomin och försörjer cirka 70 procent av befolkningen.
Samtidigt som vissa förbättringar har gjorts återstår utmaningar i landet. Problemet med undernärda barn är utbrett och många kvinnor lider av kronisk energibrist. Tillgången till vård är ojämnt fördelad över samhället. Kvaliteten på utbildning i landet är låg och många barn från marginaliserade grupper går aldrig klart skolan.
Åtta av världens högsta berg finns i Nepal, vilket gör landet känsligt för klimatförändringar och naturkatastrofer. Oftast är det de allra fattigaste som påverkas. Landet ligger på kanten av en tektonisk platta där risken för jordbävningar är hög, särskilt i Katmandu-dalen.

IM i Nepal

IM har stöttat utvecklingsarbetet i Nepal sedan 1980-talet, och dessutom ökat sin verksamhet här sedan 2007. För närvarande arbetar IM inom följande områden - utbildning, försörjning, stärkandet av civilsamhället samt humanitärt bistånd. IM arbetar i distrikten Dang, Kapilavastu, Nawalparasi, Dhanusha, Gorkha och Kathmandu för att skapa ekonomiska- och utbildningsmöjligheter för marginaliserade och fattiga grupper.

IM jobbar för att flickor, särskilt de från marginaliserade grupper, ska få tillgång till bra utbildning. I samarbete med flera partnerorganisationer förespråkar IM att vissa redan existerande policys ska genomföras, till exempel som att öka anslagen till statliga skolor, öka lärares kapacitet, införa mer barnvänliga undervisningsmetoder och att tillämpa inkluderande undervisning.
Vi stödjer även civilsamhället för att stärka människors möjlighet till försörjning, framförallt kvinnor och ungdomar från marginaliserade befolkningsgrupper. Med fokus på miljövänlig teknik erbjuder vi försörjningsalternativ som är hållbara och lönsamma för småskaliga jordbrukare.

Genom organisationsutveckling, förstärkning av våra partnerorganisationer, nätverkande och diverse informationsinsatser arbetar vi för att stärka civilsamhället och relevanta nätverk av civilsamhällesorganisationer för att maximera deras påverkansförmåga.

Efter den förödande jordbävningen år 2015 gick IM in och stöttade flera insatser i sex jordbävningsdrabbade områden. Från slutet av 2015 och framåt har IM, tillsammans med sina partners, stöttat återhämtnings- och återuppbyggnadsarbetet i Gorkha och Kathmandu, och även arbetat opinionsbildande vad gäller det humanitära ansvaret. Det finns även planer på en långsiktig utvecklingsplan för Gorkha.