Ungefär 40 procent av världens alla fattiga människor bor i södra Asien. Detta trots en ekonomisk tillväxt på 7,1 procent det senaste decenniet. Foto: Mathias Pedersen / IM

Sydasien

Sydasien, en region som består av sju länder med totalt 1,67 miljarder invånare, är en av världens mest livfulla platser. Men utvecklingen i regionen haltar. Trots en ekonomisk tillväxt på 7,1 procent det senaste decenniet så bor 40 procent av världens fattiga här. Naturkatastrofer, gränskonflikter, politisk instabilitet och oro kring säkerhet hindrar tillväxten och gör regionen till en av de minst ekonomiskt jämlika.

Det är dålig tillgång på dricksvatten och sanitära anläggningar, naturkatastrofer har ökat på grund av klimatförändringar och miljöförstöring. Regionen hyser nästan två tredjedelar av alla undernärda människor i världen och fortsätter att släpa efter vad gäller kvinnors ekonomiska och politiska inflytande. Den låga kvaliteten på utbildning i regionen är enligt Världsbanken ett hinder för den ekonomiska tillväxten och gör att många unga människor fastnar i fattigdom.

IMs arbete i Sydasien började med att stödja tibetanska flyktinggrupper i Indien på 1960-talet. Verksamheten i Nepal startade på 80-talet. Tillsammans med indiska och nepalesiska partnerorganisationer arbetar IM inom områdena utbildning, försörjning, humanitärt bistånd, hälsa och att stärka civilsamhället.