Sarah Mwafondera, 43 år, i Khondo by, Chipingi distriktet Zimbabwe, kan tack vare ett lån från IMs samarbetspartner Copaz odla macadamianötter och reparera sitt hus. Foto: Anette Kay/IM

Zimbabwe

I Zimbabwe arbetar IM tillsammans med tre kommunbaserade organisationer i Manicaland i östra delen av landet. Det är gräsrotsorganisationer som IM har byggt upp tillsammans med byinvånarna. Organisationerna drivs av byarna själva och har en styrelse där medlemmarna är volontärer som bor i byarna och är valda av invånarna. Idag är mer än 400 volontärer mobiliserade i det här arbetet.

IM arbetar med hjälp till självhjälp, så att människor får stöd att bygga upp sin tillvaro och själva få makten över sitt liv. I byarna i Zimbabwe stärker IM organisationerna så att de kan utveckla och stärka utbildning, hälsa och ekonomisk försörjning.

IMs landskontor ligger i huvudstaden Harare.