Victoriafallen sedda från Zambia. Foto: Erik Törner/IM

Zambia

Zambia har cirka femton miljoner invånare, och en yta som är femtio procent större än Sveriges. Landet blev självständigt från Storbritannien 1964 och har till skillnad från många grannländer inte drabbats av våldsamma inre stridigheter. Zambia är grannland till både Malawi och Zimbabwe, där IM redan har verksamhet sedan tidigare.

Landet brottas med en rad svåra utvecklingsproblem, inte minst inom de sektorer som IM prioriterar. Liksom många av länderna i södra Afrika är Zambia hårt drabbat av hiv och aids, och det är mycket vanligt att flickor blir bortgifta i tidig ålder, ibland så unga som tio till tolv år. 

Zambia är ett nytt land för IM och därför har vi noggrant valt ut tre organisationer som både gör ett oerhört viktigt förändringsarbete och som kan ge oss en djupare och långsiktig kunskap om landets kompetenser och utmaningar. Dessutom blir vårt regionala arbete i södra Afrika starkare när vi binder ihop tre länder som angränsar till varandra. Det kommer att underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan cirka tjugo partnerorganisationer.