Stella och Maggie från IMs partner CYECE, håller i en workshop om hiv och aids i Namalaka, 2015. Foto: Anette Kay/IM

Malawi

Malawi är ett av världens fattigaste länder där 20 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom. Majoriteten bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad.

Varannan malawisk flicka ingår äktenskap innan sin artonårsdag, trots att det finns en lag som ska förhindra barnäktenskap. Detta beror oftast på ekonomiska orsaker - familjen får en mun mindre att mätta och tjänar samtidigt en peng. Flickor så unga som tio till tolv år gifts bort och blir gravida tidigt i sina liv. De flesta slutar också att gå i skolan.

För att stärka flickors och kvinnors ställning och förhindra barnäktenskap satsar IM på flickors utbildning och kvinnors försörjning. Kvinnor som får möjlighet att tjäna egna pengar är med och förändrar maktstrukturer i byarna. De får vara med när beslut som rör familjen ska fattas och bestämma vad pengarna ska användas till. Kvinnorna som deltar i IMs projekt är måna om att deras döttrar ska få gå i skolan eftersom de själva inte fått den möjligheten som barn. IM arbetar även med bykommittéer och föräldra- och ungdomsgrupper för att komma tillrätta med traditioner som är hindrar flickors utveckling.