Flickor som går i Matunduzi-skolan. Foto: Erik Törner / IM

Södra Afrika

I Södra Afrika arbetar IM i Malawi, Zimbabwe och Zambia. Det är tre länder där en stor del av befolkningen lever i extrem fattigdom. Det kan i perioder vara svårt att få tag på mat, våldet har ökat i vissa områden och i framförallt Zimbabwe har det politiska läget skapat ett instabilt samhälle. Hiv/aids-epidemin har tagit många liv sedan 90-talet och kvar finns en till större delen yngre befolkning.

Traditionella könsroller och fattigdom gör det svårt för flickor och kvinnor att ta sig fram. Många flickor börjar i skolan tillsammans med sina bröder, men hoppar av tidigt. Att gifta bort sina unga döttrar är mycket vanligt, vilket ibland drabbar flickor så unga som tio till tolv år. Det finns ett starkt samband mellan barnäktenskap och mödra- och spädbarnsdödlighet. Flickornas kroppar har svårt att klara av en graviditet.

IM arbetar för att stärka flickor och kvinnor främst genom insatser inom försörjning och utbildning, men också inom hälsa. Flickor som går färdigt skolan har helt andra möjligheter att kunna ta sig ur fattigdomen och försörja sig i framtiden.