Dima Ajaj går det arbetsförberedande programmet inom sömnad hos IMs partner Annahda. Annahda arbetar för människor med funktionsnedsättningar och deras rättigheter. Foto: Maurits Otterloo

Palestina

IM stödjer organisationer som arbetar för att ge palestinier, främst de mest marginaliserade, kunskapen och verktygen att bli förändringsaktörer. Detta skapar en positivt kraft med ställningstagande medborgare som arbetar mot diskriminerande strukturer och som kräver respekt för allas lika värde.

I Palestina verkar IMs partners för ett öppnare samhälle där alla har en självklar plats oavsett förutsättningar. Därför stöttar IM organisationer som arbetar för att stärka och mobilisera människor med funktionsvariationer att tillsammans kräva att deras rättigheter respekteras. IMs partnerorganisationer lägger även stor vikt på upplysningskampanjer riktade mot allmänheten för att bryta ner stigman som upprätthåller diskriminerande strukturer.

IM arbetar också för att stärka kvinnors rättigheter och ekonomiska handlingskraft. Med ökad ekonomisk egenmakt, självförtroende och kunskap kan kvinnor arbeta för lika villkor och motarbeta patriarkala strukturer. Genom mobilisering av kvinnogrupper arbetar IMs partnerorganisationer också för att stärka marginaliserade kvinnor att hävda sina sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR).

Parallellt kämpar våra partnerorganisationer också för att samhället ska garantera alla kvinnors rätt att åtnjuta den sjukvård de behöver. Upplysning och påverkansarbete ses som en grundläggande del av IMs stöd till civilsamhället för att skapa en långsiktig och hållbar förändring för allas lika värde i det palestinska samhället.