Amina Fajr och Nouf Hajder har flytt kriget i Aleppo, Syrien. IMs partner RDFL gör ingen skillnad på nationalitet och deras arbete för kvinnors rättigheter är viktigare än någonsin. Foto: Maurits Otterloo/IM

Libanon

IMs verksamhet i Libanon utförs av tre lokala samarbetspartners. Landets relativa välstånd i närområdet kontrasteras av den stora mängd flyktingar som tagit sin tillflykt dit från oroligheter i de kringliggande länderna Syrien och Israel/Palestina.

Libanons politiska institutioner är ofta organiserade efter sekteristiska riktlinjer och färgade av det svårföränderliga politiska system som utformades 1920-talet under fransk förvaltning. Den politiska kräftgången har hämmat landets möjligheter att ta tag i de många utmaningar som är ett problem för social, politisk och ekonomisk utveckling.

I Libanon arbetar IMs partnerorganisationer för att höja medvetandet om sexuellt våld, erbjuda juridiskt och psykologiskt stöd till offer för sexuellt våld, stödja kvinnoaktivisters kamp mot sexuellt våld, stärka det medborgerliga engagemanget i politiskt beslutsfattande och skapa möjligheterna för människor att påverka sina egna liv samt för att stärka organisationer som arbetar för funktionsnedsatta människors rättigheter i hela arabvärlden.