Wesam Breizat, socialsekreterare verksam på JWU, samarbetspartner till IM. JWU erbjuder kvinnor en säker miljö där de kan prata fritt om sina problem, samt få juridiskt, socialt och psykologiskt stöd vid behov. Foto: Maurits Otterloo/IM

Jordanien

I Jordanien samarbetar IM med organisationer och nätverk som kämpar för att öka möjligheterna för kvinnor och personer med funktionsnedsättningar att hävda sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter.

Organisationerna som IM samarbetar med mobiliserar människor för att kräva sina rättigheter. Rättighetsbärare, aktivister och organisationer kan stärka varandra och höja sina röster med kraft för ett öppnare samhälle med respekt för de mänskliga rättigheterna.

Jordanien har starka lagar som skyddar barn och vuxna med funktionsnedsättningar, men trots detta så utsätts de för diskriminering. En av orsakerna är att implementeringen av gällande lagar ofta är bristfällig eller lågprioriterad av ansvariga myndigheter. Dessutom råder resursbrist vilket leder till att lite görs för att garantera rättigheterna för människor med funktionsnedsättningar.

Diskriminerande lagar och konservativa idéer om könsroller gör att kvinnor hindras från att hävda sina rättigheter i det jordanska samhället och därmed utsätts för systematisk diskriminering. Därför utgör partnerorganisationernas påverkans- och upplysningsarbete en viktig del av IMs stöd i Jordanien. Syftet är att belysa och förändra grundorsakerna till de orättvisa strukturerna. Med ökad kunskap och förståelse hos både allmänhet och beslutsfattare kan mentaliteten förändras och de strukturer som diskriminerar kvinnor och människor med funktionsnedsättningar kan upphöra.

IM ser partnerskap med och stärkande av lokala organisationer som utgångspunkten för att skapa hållbar förändring där alla kan leva ett liv i värdighet.