Baylasan Society dagcenter i Jordanien. Foto: Maurits Otterloo/IM

Mellanöstern

IM har arbetat i Mellanöstern för alla människors lika värde sedan 1966. Idag stöttas jordanska, palestinska, libanesiska och regionala civilsamhällesaktörer som mobiliserar gräsrotsrörelser och rättighetsbärare att kräva sina rättigheter.

IM fokuserar sitt stöd till organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och organisationer som kämpar för att bryta stigman och skapa ett inkluderande samhälle för människor med fysiska och intellektuella funktionsvariationer.

Stödet till partnerorganisationer syftar också till att bygga upp partners interna kapacitet och därmed stärka dem organisatoriskt så att de på sikt blir mer effektiva förändringsaktörer. Samarbete med lokala organisationer är grundläggande och bidrar till att stärka de mänskliga rättigheterna och stödja att demokratiseringsprocessen i Mellanöstern.

IM har identifierat vikten av att organisationer som arbetar för människor med funktionsvariationer och för kvinnors rättigheter utbyter erfarenheter och perspektiv. Organisationerna kan sätta en gemensam agenda för allas lika värde med fokus på kvinnor med funktionshinder.

Jordanien

Huvudstad: Amman
Befolkningsmängd:  9.5 miljoner (2015)  
Levnadslängd: 74 år (2015)  
Andel kvinnor i parlamentet: 12% (2016)
 
Ranking:

45/168 i uppfattad korruption av Transparency International.
120/165 i The Economists demokrati-index, indexet betraktar styret som “auktoritärt”.
130/180 i pressfrihet av Reportrar Utan Gränser.
140/145 i jämställdhet av World Economic Forum.

Libanon

Huvudstad: Beirut
Befolkningsmängd: 5,8 miljoner (2015)
Levnadslängd: 74m/76f = 75 år (2015)
Andel kvinnor i parlamentet: 3,1% (2015)

Ranking:
123/168 i uppfattad korruption av Transparency International.
102/165 i The Economists demokrati-index, indexet betraktar styret som “hybrid regim”.
98/180 i pressfrihet av Reportrar Utan Gränser.
138/145 i jämställdhet av World Economic Forum.
 

Palestina

Huvudstad: Östra Jerusalem
Befolkningsmängd: 4.8 miljoner (2016).
Levnadslängd: 73 år (2012)
Andel kvinnor i parlamentet: 12.9% (2015)

Sedan 1967 är Palestina under ockupation av Israel.

Ranking:
110/165 enligt The Economists demokrati-index, indexet betraktar styret som “hybrid regim”.
132/180 i pressfrihet av Reportrar Utan Gränser.
Ingen data:
I uppfattad corruption av Transparency International.
I jämställdhet av World Economic Forum Gender Report.