Sextio förväntansfulla barn kommer till Dorintacentret varje dag för att träna och leka med andra barn. Här finns pedagoger som brinner för deras utveckling och vet vad barnen behöver för att nå resultat. Foto: IM

Moldavien

Fattigdomen är utbredd i Moldavien. Landet blev självständigt 1991, men trots en ekonomisk tillväxt brottas Moldavien fortfarande med stora politiska, ekonomiska och sociala problem.

IMs arbete är inriktat på människor med funktionsnedsättningar, och vi samarbetar med lokala organisationer med bas på landsbygden och i mindre städer.