Andrei för hjälp och stöd på Dorinta i Călărași i Moldavien. Foto: Maria Andersson / IM

Europa

IMs engagemang för omvärlden började på 30-talet i ett då krigshärjat Europa. Än i dag arbetar vi i Moldavien och Rumänien med fokus på barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som ofta är exkluderade från samhället.