Systrarna Gloria och Flor de Maria Matzar Shaminez i byn Santa Lucía Utatlán deltar i politisk träning med COINDI. Foto: Dulce Mogollon / IM

Guatemala

Guatemala är ett land som präglas av våld och ojämlikhet. Även om Guatemala är den snabbast växande ekonomin i Centralamerika lever nära 60 procent av befolkningen i fattigdom, och var fjärde person lever i extrem fattigdom.

Enligt Världsbanken är Guatemala det land i världen som spenderar minst på utbildning, infrastruktur och hälsa i förhållande till sin ekonomi. Av 17 miljoner invånare tillhör ungefär hälften mayafolket. Spanska är det officiella språket men det finns 21 olika ursprungsbefolkningsgrupper med varierande språk och kultur. Det finns en stark koppling mellan etnicitet och socioekonomisk situation, där ursprungsbefolkningen har lägre medellivslängd, sämre tillgång till utbildning och sämre levnadsstandard.

Mayafolket kämpar för sina rättigheter som ursprungsbefolkning efter det 36 år långa inbördeskriget. Kriget tog slut 1996 men minnet av det statsledda folkmordet på maya-invånarna lever kvar. Diskriminering är en del av vardagen och människorättsaktivister förföljs, hotas och åtalas.

Barn- och ungdomsgraviditeter är mycket vanliga samtidigt som Guatemala är ett av länderna i världen med högst andel kroniskt undernärda barn.

I Guatemala arbetar IM inom fyra områden: hälsa, med fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter; ökat ekonomiskt inflytande för kvinnor och personer med funktionsnedsättningar; utbildning och civilsamhällesutveckling. Verksamheten är även fokuserad på att förebygga HIV-spridning, oönskade graviditeter och våld.