Reina Gúzman, till vänster om sin make Roberto i vit hatt, är en kvinnorättskämpe i El Salvador. Här avporträtterad med sin familj. Foto: Jenny Mark Ketter / IM

El Salvador

Av El Salvadors 6,2 miljoner invånare lever majoriteten i urbana områden. San Salvador är huvudstad med en befolkning på över en miljon invånare. Officiellt språk är spanska men ursprungsbefolkningsspråket nawat talas också. En majoritet av landets medborgare är katoliker.
Bland världens länder som inte befinner sig i krig är El Salvador bland de mest våldsamma. Under 2016 mördades 6565 personer, vilket betyder ungefär 18 mord om dagen. I 77 procent av fallen utfördes mordet med ett lätt handeldvapen.

El Salvador genomled ett inbördeskrig mellan 1980 och 1992 och höga nivåer av våldsbrott präglar fortfarande landet. En faktor är konflikter mellan ungdomsgäng, så kallade pandillas, som slåss om kontroll över olika områden. Militärens försök att kontrollera ungdomsgängen har ökat våldet ytterligare. Civilbefolkningen påverkas mest av våldet och deras friheter begränsas kraftigt av osäkerheten. Barn och ungdomar har också svårt att upprätthålla sin skolgång på grund av otryggheten och eftersom gängen använder skolorna som rekryteringsbaser för att få nya medlemmar, vågar inte föräldrar skicka sina barn till skolan. Landets ekonomi påverkas också negativt av våldet eftersom utländska företag drar sig för att investera i landet. Den informella sektorn är stor och det är svårt att hitta jobb inom den formella.

Att migrera till USA har blivit ett vanligt sätt att både förbättra sina levnadsförhållanden och att fly från våld och naturkatastrofer. Ungefär 20 procent av befolkningen bor utomlands. 62,4 procent lever i fattigdom och med begränsad tillgång till rent vatten, utbildning och sjukvård. Ett annat stort hälsoproblem är kriminaliseringen av abort. Sedan 1998 råder totalförbud mot abort och en kvinna som avbryter en graviditet eller får missfall kan dömas för mord och få upp emot 30 års fängelse.

IM har varit i landet sedan 1989 när IM började stödja organisationen Anades. IM jobbar med lokala organisationer som förespråkar kvinnors- och funktionsnedsattas rättigheter samt rätten till utbildning. En särskilt prioriterad fråga är att stärka kvinnor och funktionsnedsatta så att de blir ekonomiskt oberoende.