Flor de María Matzar (th) har deltagit i workshops om rättigheter och politiskt deltagande. Här tillsammans med sin syster Gloria Matzar Shamiz, mamma Antonia Marína Chamiez, och systerdotter Heydi Lucia Gonzales Matzar. Foto: Dulce Mogollón / IM

Centralamerika

Centralamerika är en region med stora ekonomiska och sociala klyftor, där en liten grupp människor har makten över ekonomin och politiken. Särskilt utsatta är den marginaliserade landsbygdsbefolkningen, ursprungsbefolkningen och kvinnor och flickor.

Alla har fortfarande inte tillgång till utbildning och hälsovård. Kvinnorna har det största ansvaret i hemmet vilket leder till ojämlikhet mellan könen. Många tonårsflickor hoppar av skolan eftersom de blir gravida eller måste börja jobba för att hjälpa till med familjens försörjning. IMs insatser i området bidrar till försörjning med fokus på kvinnor och utbildning för unga.