Din varukorg är tom.
Yaman har genom Aktiv Fritid äntligen börjat spela basket. Foto: Lisa Jalakas/IMs bildarkiv

Bli volontär i lokalgrupp Helsingborg

I Helsingborg finns ett flertal IM-verksamheter tack vare volontärer som ger av sin tid och sitt engagemang. Ta gärna kontakt med oss om du vill bli volontär - kontaktuppgifter finns i sidans nederkant. Det finns också ett lokalkontor på Järnvägsgatan 41.

Här nedan finns IMs olika verksamheter i Helsingborg listade:

Aktiv Fritid – i samarbete med Helsingborg stad

Många nyanlända och socialt utsatta barn vill börja på en fritidsaktivitet. Tyvärr är det många som ändå inte kommer igång. Det kan bero på att man inte kan ta reda på var och när föreningsaktiviteter hålls eller att man inte vågar åka till föreningen själv.
IM samarbetar med Helsingborg stad, som ger IM uppgifter om barn som har ett önskemål att börja på en aktivitet. Vi matchar sedan barnet med en volontär som kontaktar föreningen, ordnar ett provtillfälle, åker dit tillsammans med barnet och en vårdnadshavare, samt utgör ett stöd i kontakten med till exempel tränare tills barnet känner sig trygg att fortsätta med sin fritidsaktivitet själv. Ett flexibelt och enkelt sätt att göra en stor insats!

Barn i Start – i samarbete med Helsingborg stad och Svenska kyrkan

Barn i Start (BIS) är en verksamhet för nyanlända familjer och ensamkommande barn med uppehållstillstånd. IM samarbetar med kommunens barn- och ungdomshandläggare som rekryterar deltagare. Under 12 veckor träffas föräldrar i en grupp, ungdomar i en grupp och yngre syskon i en grupp. Med kreativa metoder som målning, skulpterande och rollspel bearbetas teman som gäller tiden före flykten, flykten, tiden efter flykten och framtiden i Sverige.
IMs volontärer hjälper till i syskongrupperna där verksamheten bland annat. består av läxläsning, lek och pyssel. Volontärernas insats möjliggör att hela familjen samtidigt kan ta del av kursen, samtidigt som det för volontären är givande och lärorikt att höra barnens berättelser och se deras utveckling.

Barn i väntan – ett nyskapande samarbete med gymnasieskolan

Barn i Väntan (BIV) har samma upplägg som Barn i Start fast ges till familjer och ensamkommande barn och unga som väntar på besked om uppehållstillstånd. IM samarbetar med språkintroduktionsprogrammet på en av Helsingborgs gymnasieskolor. På schemalagd skoltid går gymnasieelever BIV-kursen med förhoppningen om att detta bl.a. ska ge positiva effekter på ungdomarnas skolsituation.

Är du intresserad av att engagera dig i IMs verksamhet? Då har du alla möjligheter! Kontakta: 

Martin Broms

Verksamhetsutvecklare och gruppledare BIV/BIS, Helsingborg
040-601 17 98

Ellen Isaksson

Verksamhetsutvecklare/gruppledare
040-601 17 99