Din varukorg är tom.
Yaman har genom Aktiv Fritid äntligen börjat spela basket. Foto: Lisa Jalakas/IMs bildarkiv

Bli volontär i Helsingborg

På IM i Helsingborg finns ett flertal verksamheter tack vare volontärer som ger av sin tid och sitt engagemang. Ta gärna kontakt med oss om du vill bli volontär - kontaktuppgifter finns i sidans nederkant. Det finns också ett lokalkontor på Järnvägsgatan 41.

Här nedan finns IMs olika verksamheter i Helsingborg listade:

Aktiv Fritid 

Många barn som är nyanlända eller lever i social utsatthet vill börja på en fritidsaktivitet men vet inte hur man kommer igång. Det kan bero på att man inte kan ta reda på var och när föreningsaktiviteter hålls eller att man inte vågar åka till föreningen själv. Aktiv Fritid är ett Arvsfonden-projekt där IM samarbetar med Helsingborgs stad, som ger IM uppgifter om barn som har ett önskemål att börja på en aktivitet. IM kontaktar en relevant förening och ordnar ett provtillfälle.

Som volontär åker man till provtillfället tillsammans med barnet och en vårdnadshavare, och utgör ett stöd i kontakten med till exempel tränare tills barnet känner sig trygg att fortsätta med sin fritidsaktivitet själv. Ett flexibelt och enkelt sätt att göra en stor insats!

Barn i Start

Barn i Start (BIS) är en verksamhet för nyanlända familjer och ensamkommande barn med uppehållstillstånd. IM samarbetar med kommunens barn- och ungdomshandläggare som rekryterar deltagare och bedriver grupperna tillsammans med Svenska Kyrkan. Under 12 veckor träffas föräldrar i en grupp, ungdomar i en grupp och yngre syskon i en grupp. Med kreativa metoder som målning, skulpterande och rollspel bearbetas teman som gäller tiden före flykten, flykten, tiden efter flykten och framtiden i Sverige.

IMs volontärer hjälper till i syskongrupperna där verksamheten bland annat består av läxläsning, lek och pyssel. Volontärernas insats möjliggör att hela familjen samtidigt kan ta del av kursen, samtidigt som det för volontären är givande och lärorikt att höra barnens berättelser och se deras utveckling.

Barn i Väntan 

Barn i Väntan (BIV) har samma upplägg som Barn i Start fast ges till familjer och ensamkommande barn och unga som väntar på besked om uppehållstillstånd. Deltagarna i BIV är unga vuxna och under 12 veckor träffas man för att med kreativa metoder som målning, skulpterande och rollspel bearbeta teman som gäller tiden före flykten, att vara ny i Sverige och känslor man har i samband med det.

Move It

Move It är ett projekt finansierat av Länsstyrelsen i Skåne som stöttar asylsökande unga vuxna i åldern 18 till 29 år att prova på olika idrottsaktiviteter. Det är ett sätt att öka kunskapen om stadens föreningsliv under trygga omständigheter och även ett sätt att hitta en idrottsaktivitet man kanske vill fortsätta med i längden.

Som volontär följer man med gruppen och provar på aktiviteterna tillsammans med deltagarna. Träffarna sker ungefär en gång i veckan och som volontär följer man med minst två gånger i månaden. Varje träff är ca en-två timmar.

RådRum

RådRum finns på flera orter runt om i Skåne, bland annat i Helsingborg, och erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell samhällsrådgivning för alla som behöver stöd och vägledning för att ta sig vidare i samhället. Läs mer om RådRum och om hur du kan bli frivillig rådgivare. 

 

Är du intresserad av att engagera dig i IMs verksamhet? Då har du alla möjligheter! Kontakta: 

Martin Broms

Verksamhetsutvecklare/gruppledare Helsingborg
040-601 17 98

Ellen Isaksson

Verksamhetsutvecklare/gruppledare Helsingborg
040-601 17 99

Nihal Ragab

Samordnare RådRum Helsingborg
0704 10 03 16