Din varukorg är tom.

Utbildning

Vi främjar tillgången till kvalitativ grundskole- och gymnasieutbildning för marginaliserade flickor och pojkar, för att möjliggöra för dem att leva sin fulla potential.

IMs stöd syftar till att förbättra tillgången till utbildning för alla flickor och pojkar utifrån deras egna förutsättningar. Vi fokuserar på barn som inte får tillgång till utbildning på grund av fattigdom, funktionsnedsättning, etnicitet och/eller bristande jämställdhet.

Genom att arbeta med såväl påverkan på myndighetsnivå, kvalitetsutveckling och med nätverk mellan föräldragrupper och skolor verkar vi för fler barn ska fullfölja sin utbildning. Utbildning är bästa skyddet mot arbetslöshet, barnäktenskap och barnarbete!

Genom våra partners erfarenheter, får de och IM viktig kunskap som används för att folkbilda och hålla beslutsfattare ansvariga.