Startar företag tillsammans

Anades arbetar för att kvinnor ska stärka sitt självförtroende och kunna försörja sig själva. Kvinnorna får ett ekonomiskt stöd som de investerar i något som ska ge stadig inkomst på sikt. En del startar matförsäljning andra satsar på jordbruk och djurskötsel. Kvinnorna lär sig planera affärsverksamheten, tänka strategiskt och lägga upp budget.

De flesta kvinnorna som deltar i programmet Familjesolidaritet hos Anades, IMs samarbetspartner i El Salvador, har bara en kort period i skolan bakom sig, ofta inte mer än fyra år. Deras utbildningsnivå är låg och tron på sig själva ibland ännu lägre. 

Bageriet i San Julian

Ett exempel är de sex kvinnor i bergsbyn San Julian som har startat ett eget bageri. Med stödet från IM och Anades köpte de in verktyg och annat material för att komma igång. Idag drar de in en inkomst till sig själva och sina familjer. De är inte längre helt beroende av sina makars inkomster. Det är ett stort lyft på många plan. De får en bättre status inom familjen och i sin by, och deras självförtroende är större och de känner en stor stolthet. En av IMs praktikanter skriver så här:

När jag frågar dem vad bageriet och utbildningen har betytt för dem svarar en av dem ”Mycket, idag har vi möjligheten att bidra till att försörja våra familjer och stoltheten över vårat arbete”. Det som ändå fångar mig mest i detta är glädjen och stoltheten när hon säger mycket (bastante på spanska) och jag kan se hur det där mycket inte går att klä helt i ord.

En viktig del i Familjesolidaritets program är att kvinnorna träffas och pratar med varandra. De utbyter erfarenheter från sitt nya yrkesliv men talar också om vardagen hemma med barn och man. På så sätt stärker de varandra och det är lättare att få stöd vid motgångar.