Din varukorg är tom.

Integration

Vi främjar att grupper som lever i utanförskap på grund av etnicitet integreras i det svenska samhället, så att de kan leva ett värdigt liv.

IM möjliggör för kvinnor, män, flickor och pojkar att få tillgång till samhällets olika delar . Genom att överbrygga språkliga och kulturella barriärer, skapa mötesplatser och dialog samt ge psykosocialt stöd, ökar IM möjligheterna för annars exkluderade individer eller grupper.

Att motivera och engagera medlemmar och volontärer i detta arbete är nödvändigt. De är inte bara en resurs i form av arbetskraft, de är också genom sitt engagemang och sin samverkan med deltagarna i vår verksamhet en viktig del i att nå målet om integrering.