Gaza

Alla barn har rätt till utbildning. Under den parollen driver IM sina verksamheter för barn och tonårsflickor med intellektuella funktionsvariationer i Gaza.

För en av de allra mest utsatta grupperna i Gaza utgör IMs två center en viktig tillgång för träning, hälsovård, och allra viktigast, en chans till ett värdigt liv.
Utbildningen i IMs två center sker med små steg, mycket närhet och uppmuntran. Genom daglig utbildning får eleverna åtnjuta ett socialt liv utanför hemmets fyra väggar och får möjligheten att utvecklas till sin fulla potential.

IM riktar också sitt stöd till två förskolor för barn med särskilda behov för att förbereda de för sin framtida skolgång. För att kunna nå ut till ännu fler barn än de som får plats på IM center så bedrivs även ett hembesöksprogram. Med kontinuerlig uppföljning får föräldrarna rådgivning och utbildning om hur de själva kan bidra till barnens utveckling.

Gaza har under lång tid varit i ett extremt kritiskt tillstånd med en pågående israelisk blockad sedan 2007. Sedan blockaden infördes har civilbefolkningen också genomlidit tre krig med många dödade och ännu fler skadade. Krigen har även inneburit en omfattande förstörelse av bostäder och samhällsbärande funktioner i Gaza.
Arbetet med att lämna över IMs verksamheter till lokala partnerorganisationer inleddes 2016 och beräknas vara klart 2017.