Din varukorg är tom.

Försörjning

Att kunna försörja sig själv är nyckeln till oberoende.

Människor som lever i fattigdom har ofta små möjligheter att påverka sitt eget liv. Genom hjälp till självhjälps-insatser får människor stöd i till exempel i form av sparlåneklubbar, ofta med fokus på kvinnor. När en kvinna får stöd kommer det hela hennes familj, och i förlängningen hela samhället, till nytta.

En fattig kvinna har oftast svårare att fatta egna beslut. Det är inte ovanligt att männen står för familjens inkomst och därmed fattar de ekonomiska beslut som gäller familjen. När en kvinna får en egen inkomst får hon makt och då vara med och bestämma. Kvinnor med en egen inkomst kan påverka sina barns framtid. Hon kan sätta sina döttrar i skolan och skyddar dem därmed från barnäktenskap och barnarbete. Kvinnans makt blir större när kvinnorna organiserar sig och göra sin röster hörda i grupp. På så sätt får vi ett bättre samhälle på sikt.

Dessutom utvecklar, importerar och säljer IM rättvist producerade varor i nio butiker och en webbshop i Sverige. Det skapar försörjning och för många människor världen över. IM är medlem i WFTO, World Fair Trade Organization, och arbetar enligt de internationella kriterierna för fair trade. Vi strävar efter att de som tillverkar varorna ska få rättvisa löner och bra arbetsmiljö. Vi bygger upp kapacitet hos producenterna så att de ska få möjlighet att nå ut till nya marknader och fler kunder.