Din varukorg är tom.

Civilsamhälle

Vi främjar det demokratiska civilsamhället för att stärka utsatta individers och gruppers möjligheter att delta och påverka sina samhällen. Hållbar förändring blir möjlig genom organisering och mobilisering.

Internationellt samarbetar IM med civilsamhällesorganisationer i deras roller som representanter, försvarare och röster för marginaliserade personer. Genom att stötta individer som är utsatta skapar vi samtidigt en kollektiv röst. Civilsamhällesorganisationer kan öka medvetenheten om individers rättigheter och på så sätt stärka deras möjligheter att ställa krav på att rättigheterna efterlevs. Samarbetena inkluderar kapacitetsutveckling för organisationer och stöd till partnerorganisationer, samt stöd till nätverk och att föra samman olika delar av civilsamhället.

I Sverige spelar IM en viktig roll i civilsamhället genom att mobilisera volontärer och stärka deras möjligheter att bidra och påverka.