Din varukorg är tom.

Förslag: IM omorganiseras för att möta framtiden

21 september 2018

IMs ledning har lagt fram ett förslag som innebär en omfattande omorganisation och en nedläggning av IMs fair trade-försäljning. Förslaget innebär att 18 av organisationens 80 tjänster i Sverige försvinner, och att IMs åtta fair trade-butiker runtom i Sverige upphör. Ledningen har kallat fackklubben till MBL-förhandling, och denna inleds nästa vecka.

– Mitt uppdrag har sedan jag började 2013 varit att skapa en långsiktigt hållbar organisation med budget i balans. Det känns väldigt tråkigt att individer drabbas, att medarbetare förlorar jobbet och att vi inte kan fortsätta driva vissa verksamheter, men utifrån den strategi som styrelsen antagit för de kommande fem åren ser jag att den organisation vi föreslår är den som på bästa sätt tillvaratar givarnas pengar och mest effektivt uppnår våra ändamål, som ju handlar om att arbeta för en rättvis, jämlik och medmänsklig värld, säger Ann Svensén, IMs generalsekreterare.

IM firar i år 80 år som organisation, och har sedan starten arbetat med hjälp till självhjälp inom olika områden. Förutom internationellt utvecklingssamarbete – bistånd – handlar det om att främja rättvis handel och att arbeta för ömsesidig integration i Sverige.
– Detta förändras inte, men förslaget innebär att det delvis kommer att ske på andra sätt än idag. Vi fortsätter att arbeta för fair trade, bland annat genom stöd till producenter i de regioner där vi arbetar. Däremot överlåter vi nu åt andra aktörer att sälja varorna här i Sverige. När vi drog igång vår försäljning var utbudet av rättvist producerade varor i Sverige väldigt litet, idag är läget ett helt annat och vi kan inte lägga våra medel på att konkurrera på den marknaden, säger Ann Svensén.

Integrationsarbetet i Sverige är till stor del beroende av extern finansiering, i många fall handlar det om korta projekt.

– IM har generellt låga administrationskostnader, projekt med kortvarig extern finansiering innebär en merkostnad för oss som vi vill undvika, säger Ann Svensén.

I den nya strategin vill IMs ledning istället se mer medlemsstyrd verksamhet. Tjänstemännens fokus ska enligt förslaget läggas på att samordna och underlätta för medlemmar att bedriva volontärverksamhet på sina orter.
– Vi har engagerade och duktiga volontärer och vi tror att vi på sikt kan bygga en ännu starkare medlemsorganisation som själva driver sina verksamheter utifrån de behov de ser på just sina orter, säger Ann Svensén.

Hon understryker att det som ligger på bordet är ledningens förslag, och att det är viktigt att ha respekt för den förhandling som nu ska genomföras.