Din varukorg är tom.
Ann Svensén, IMs generalsekreterare vid presskonferensen med Dalai lama i Malmö 12 september 2018. Foto: Malin Kihlström

Ann Svensén: Sätt Dalai lamas uttalande i sitt sammanhang

14 september 2018

Dalai Lamas uttalande om att flyktingar på sikt ska återvända till sina hemländer ska ses i hans sammanhang. För exiltibetaner är möjligheten att en dag kunna återvända vägledande, vilket gör det till en viktig fråga för Dalai lama. Han har många gånger understrukit vikten av att flyktingar ska få skydd men också möjlighet att utbilda sig och skapa de bästa förutsättningarna för att återvända och bygga upp sitt land den dag situationen är säker. Han understryker också vikten av medmänsklighet, att vi alla bor på samma planet och att vi är beroende av att hjälpa varandra.

Många människor på flykt vill inget hellre än att återvända, men den som vill bygga ett nytt liv i trygghet och etablera sig på en ny plats måste få förutsättningar att göra det. IMs ståndpunkt är att människor som söker och beviljas asyl ska ha möjlighet till permanent uppehållstillstånd i Sverige och andra europeiska länder. Samt att personer som beviljas asyl ska ha möjlighet att återförenas med sin familj. IM menar att permanenta uppehållstillstånd är bästa sättet att etablera sig, lära sig ett språk, utbilda sig och söka anställning. Vi tror att Sverige blir bättre av att alla som bor här bidrar till vårt samhälle utifrån sina förutsättningar oavsett om de planerar att leva här permanent eller inte.

Varför är Dalai lama i Malmö?
IM var bland de första internationella organisationerna att hörsamma Dalai lamas vädjan om humanitär hjälp till tibetaner på flykt på 60-talet. I samband med detta inleddes en djup vänskap mellan IMs grundare Britta Holmström och Dalai lama, en vänskap som varade hela Brittas liv. I ljuset av denna vänskap har Dalai lama tackat ja till att fira IMs 80-årsjubileum och eftersom vi vet att det finns ett stort intresse för honom i Sverige valde vi att samtidigt bjuda in till en föreställning på Malmö Live.