Din varukorg är tom.

2018 - vårt viktigaste val på länge

31 augusti 2018

För oss som tror på medmänsklighet, öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter är det här valet viktigare än på länge. Under senare tid har vi sett hur debattklimatet hårdnat, hoten och hatet mot de som tycker annorlunda blivit allt grövre. Nu mer än någonsin är det viktigt att använda sin röst och att tänka efter vad man lägger den på.

Runt om i världen ser vi hur fri media, civilsamhälle och demokratin hotas. Även i Sverige ser vi hur debattklimatet hårdnar, hoten och hatet mot de som tycker annorlunda blir allt grövre. Det är inte bara politiker och journalister som utsätts för hot. Även aktivister och representanter för civilsamhället hamnar i skottlinjen. Och värst drabbas som alltid kvinnor, kvinnor som tar plats i det offentliga samtalet möts alltid av mer hat och fler hot. Det är illavarslande när fri media, civilsamhälle och vår demokrati angrips på det här sättet.

IM är en partipolitiskt obunden organisation. Det betyder inte att vi är neutrala eller att vi inte tar ställning i politiska frågor. IM grundades för 80 år sedan, som ett direkt svar på den tidens totalitära och människofientliga rörelser: nazism, fascism och stalinism. Mot de totalitära ideologiernas förtryck och exkluderande idévärld betonade IM istället varje människas enskilda värde. Just nu känns detta arv väldigt angeläget. Därför arbetar IM tillsammans med olika partners runt om i världen och i Sverige för att stärka demokratin och säkerställa alla människors lika värde och rättigheter.

I Sverige behöver vi prata om vilket politiskt samtalsklimat som råder. Hur vi kan samtala och tycka olika i frågor utan att sätta grupper mot varandra, utan att använda en retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion. Vi måste klara av att debattera de svåraste frågor utan att förfalla till personangrepp, hat och hot. Det är ett självklart krav att ställa på de politiker som vill representera oss, oavsett parti.

Vi behöver ge utrymme för fler frågor i det politiska samtalet, inte låta de viktigaste frågorna drunkna i högljudd eller enkelspårig retorik. Vi behöver bland annat prata om hur vi tillsammans kan nå de Globala målen till 2030. Vi behöver öka jämställdheten i världen och våga stå upp för allas lika rättigheter. Vi måste tala om vårt ansvar för ett bistånd som bekämpar fattigdom och främjar en hållbar demokratisk utveckling. Vi behöver stå upp för en human migrations- och flyktingpolitik med säkra vägar in i Europa.

Det börjar med dig och mig, hur vi uttrycker oss och vilka frågor vi lyfter som de viktigaste. Det börjar med att vi röstar medmänskligt när vi står vid valurnan den 9 september.

Martin Nihlgård
Sverigechef IM Individuell Människohjälp