Din varukorg är tom.
Uma Arya, projektkoordinator på Appropriate Technology India. Foto: Linn Appelgren/IM

"Att stärka kvinnors status är vad som driver mig!"

6 december 2017

- Det finns en brist på kunskap om kvinnors rättigheter i Indien, både på lokal men också på konstitutionell nivå. Detta är vad som driver mig, att arbeta för att stärka kvinnors sociala och ekonomiska status.

Uma Arya är 24 år gammal och arbetar som projektkoordinator på Appropriate Technology India:s distriktskontor i Pauri i södra Uttarakhand. Trots sin unga ålder har hon redan hunnit med en hel del; Uma läste sociologi på universitetet i hemstaden Pitoragar och arbetade extra under studietiden för en organisation som arbetade mot mäns våld mot kvinnor. Uma har också varit engagerad i andra organisationer och där arbetat med bland annat barns rättigheter samt HIV-prevention och utbildning för sexarbetare i Uttarakhand. Hon började arbeta på ATI i september 2015 och hade då titeln Gender Coordinator i det IM-finansierade projektet Economic Empowerment of Women Through Livelihood Augmentation and Promoting Gender Rights”. I rollen som Gender Coordinator samordnade hon de olika projektaktiviteterna och arrangerade bland annat workshops om diskriminering och kvinnors rättigheter för rättighetsbärarna i projektet. Det var ett jobb hon trivdes mycket bra med, men hade det samtidigt mycket tufft privat och fick utstå mycket diskriminering. Detta då hon är kastlös, dalit.

- Garhwal-regionen är mycket konservativ och har ett mycket gammaldags sätt att tänka på om en jämför med min hemregion, Kumaon. När jag först kom till Chamoli och ville hyra ett rum frågade alla hyresvärder mig om vilken kast jag tillhörde. Ingen ville hyra till mig eftersom jag var kastlös.

Efter ett år orkade hon inte mer och hade bestämt sig för att säga upp sig och flytta hem. ATI:s dåvarande generalsekreterare lyckades dock övertala Uma att stanna kvar på organisationen och ordnade så att hon fick byta tjänst och distrikt. Sedan november 2016 jobbar Uma nu i Pauri-distriktet som projektkoordinator och trivs mycket bra. I yrkesrollen ingår att koordinera samtliga projekt i Pauri och det involverar ATI:s verksamheter inom bland annat ekologisk biodling och kryddodling, silkesproduktion samt mikrofinans. Uma har progressivt arbetat med kvinnors rättigheter i projekten och introducerat flera programpunkter för att stärka de kvinnliga rättighetsbärarna. Nu arbetar hon bland annat med ledarskapsutveckling och gruppdynamik för att de kvinnliga självhjälpsgrupperna långsiktigt ska finna vägar att arbeta mer självständigt i framtiden.

- I Indien möter kvinnor diskriminering dagligen, det är ett mansdominerat land. Mitt fokus är att stärka självhjälpsgruppernas identitet. ATI:s arbete är viktigt inte enbart för att stärka kvinnors ekonomiska ställning utan också för att skapa starkare social identitet, både för gruppen i lokalsamhället men också för varje enskild kvinna.

När jag frågar Uma om hur hon ser på sin egen framtid berättar hon hoppfullt om flera olika planer. Samtliga rör aktivt förändringsarbete för att stärka kvinnors och flickors rättigheter.
- Om jag kan förändra en annan kvinnas liv på något sätt, genom utbildning och stöttning, förändrar det mitt också!