Din varukorg är tom.
Mehmet Murat Dogan, Malin Ljungberg och Frida Holmqvist, praktikanter på IMs huvudkontor hösten 2017. Foto: Sophia Djane / IM

Praktikplatser, våren 2018 / Internships, spring 2018

4 oktober 2017

Till våren 2018 tar vi emot fyra praktikanter på vårt huvudkontor i Lund, läs om varje placering nedan och ansök till den eller de platser du är intresserad av. IM har en kompetensbaserad, anonymiserad rekrytering och ansökan sker via ett frågeformulär, du ska alltså inte skicka in CV och personligt brev. Senaste datum för ansökan är den 29 oktober.

We will receive four interns during the spring of 2018 at our Head office in Lund. The spot at the International Department is open for English speaking applicants. IMs recruitment is anonymous and focuses solely on the skill and qualification of the applicant, the application is therefore done via a questionnaire, and you are not to send in your CV and personal statement. Deadline for application is October 29th.

 

International Department, 1 spot, January - June, placement Head Office, Lund

In the spring of 2018 IMs international department at head office will have the main focus on strategic planning for 2019-2023, evaluation of past strategic period, 2015-2017, and organisational learning within environment and climate issues, and Sexual and reproductive health and rights (SRHR). As an intern you will participate in one or more of these processes, and you will often be given independent tasks. At the International department we cooperate with our country and regional offices around the world to strengthen our systems for organisational learning, capacity development and quality assurance. We welcome non-Swedish-speaking applicants.
Apply here: Intern on International Department

Sverigeavdelningen, 1 plats, januari - juni, placering huvudkontoret i Lund

På Sverigeavdelningen arbetar vi med integration inom Sverige och hur vi kan utveckla det civila samhället genom att öka engagemanget och utveckla volontärverksamheter. Enheten på huvudkontoret ansvarar bland annat för utlandspraktikprogrammet, IMs utbildningar, medlemsrekrytering och medlemsdemokratiarbetet. Under våren kommer enheten att fokusera på den strategiska planeringen 2019-2023, rekrytering av utlandspraktikanter, IMs årsmöte, World Fair Trade Day, och utbildning för medlemmar och volontärer. Som praktikant kommer du att vara en del av avdelningens arbete och vara involverad i en eller flera av dessa processer, andra exempel kan vara administrativt arbete och genomförande av omvärldsanalyser.
Ansök här: Praktikant till Sverigeavdelningen

Avdelningen för marknad och kommunikation, 2 platser, januari - juni, placering huvudkontoret i Lund

Marknadsavdelningen har ansvar för insamling och marknadsföring, och arbetar med bland annat rekrytering av givare, insamlingskampanjer, IMs strategiska kommunikation att utveckla IMs varumärke.
Ett annat uppdrag är att sprida kunskap om IMs arbete med bistånd, integration och fair trade.

Som praktikant kommer du att delta i det dagliga arbetet på någon av avdelningarna. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att skriva mot en målgrupp, arbeta med foto, webbpublicering och sociala media. Erfarenhet av crowdfunding är en särskild merit.

Vissa av frågorna i formuläret är främst tänkta för den ena av två praktikplatser, men även om du i första hand är intresserad av en praktikplats inom kommunikation är vi nyfikna på ditt insamlingstänk, och vise versa.
Ansök här: Praktikant på Marknads- och kommuniktionsavdelningen

 

Kontaktuppgifter / contact information

International Department: Karin Karlsson karin.karlsson@manniskohjalp.se
Sverigeavdelningen, huvudkontoret: Dick Svedenborn dick.svedenborn@manniskohjalp.se
Marknad och Kommunikation: Gunnar Rensfeldt gunnar.rensfeldt@manniskohjalp.se eller Erik Törner erik.torner@manniskohjalp.se