Din varukorg är tom.
Från vänster: Estery, Eveness, Wanangwa och Spiwe ställde upp som modeller för de informationsblad och affischer FAWEMA ska producera för att belysa sitt arbete. Alla går de på en skola där organisationen bedriver verksamhet. Foto: Saga Sohlman

Blogg: OK att prioritera tjejer?

13 september 2017

Inför att bilden ovan skulle tas krävdes det en lång diskussion på FAWEMAs kontor. Bilden ska användas till en stor affisch som kommer att pryda fasaden på stenmuren runt kontoret. Affischen ska sättas upp i samband med en vecka full av aktiviteter för att externt dra uppmärksamhet till organisationen, genom att publicera artiklar, anordna debatter samt en avslutande gångmarsch genom Lilongwe, för att belysa FAWEMAs arbete och projekt.

Tillbaka till orsaken bakom diskussionen. Att vara en organisation som arbetar med flickors och kvinnors möjlighet till kvalitativ utbildning kan provocera. Frågor från samhället som, varför enbart satsa på flickorna och lämna våra pojkar bakom, dyker ofta upp. Borde inte pojkar också få extra stöd i skolan? FAWEMA är en organisation som arbetar för flickors rätt till utbildning men pojkar inkluderas i projekten. Det anses viktigt eftersom pojkarna kan stötta flickorna till att få en trivsammare skolmiljö. Ett argument för att arbeta med enbart flickors rätt till utbildning är att det finns fler hinder för flickor till en likvärdig utbildning jämfört med pojkar.

Frågan som uppkom i samband med att bilden skulle tas var om man enbart skulle ha flickor på affischen eller om man skulle inkludera pojkar eftersom de är en viktig del i FAWEMAs arbete men inte är inkluderade i organisationens vision eller uppdrag. Möjligtvis skulle affischen dra till sig extern kritik om enbart flickor fanns med och skulle det i så fall bli kontraproduktiv marknadsföring av organisationen.

Diskussioner liknande den som var på kontoret i Lilongwe är lätt att hitta i andra kontexter. Är det viktigaste i jämställdhetsarbete att vara inkluderande eller att stå upp och våga prioritera enbart flickor? Det är något jag får fortsätta fundera på, som alltid är det säkerligen kontextuella faktorer som kommer vara avgörande för vad som är mest effektivt i arbetet mot ett jämställt samhälle.