Din varukorg är tom.
Sexualundervisning pågår. Foto: Isadora Bennet

Sexualundervisning som gäller livet

7 juli 2017

Latinamerika är den enda regionen i världen där tonårsgraviditeter ökar. Varje dag föder minst tre flickor under femton år barn i Guatemala. De senaste 15 åren har 4 801 flickor och kvinnor dött i samband med graviditeten eller förlossningen. Majoriteten av de ungdomar som har sexuella relationer använder ingen typ av preventivmedel och kunskapen om sexuell och reproduktiva rättigheter är generellt låg.

Enligt guatemalansk lag ska sexualundervisning bedrivas i skolorna och utbildningsministeriet har som skyldighet att informera om preventivmedel. Samtidigt finns det starka krafter som motsätter sig detta. Traditionellt sett har kyrkan satt sig emot allt vad gäller sexualundervisning och förespråkar familjeplanering som går ut på avhållsamhet – något som inte fungerar i praktiken. Den sexualundervisning som väl bedrivs utgår ifrån biologi och inte ifrån ett rättighetsperspektiv.

I Guatemala stöder IM flera partnerorganisationer som utbildar lärare, elever, föräldrar och ungdomar utanför skolsystemet i sexuella och reproduktiva rättigheter. Pies de Occidente är en av IMs partnerorganisationer som är verksam i Totonicapán och Quetzaltenango. Just nu är de mitt i en utbildningsprocess av lärare från offentliga skolor i Totonicapán, en kommun 100 km väster om Guatemala City.

– Teman som rör sexualitet är tabu i vårt samhälle, säger Florinda Xic från Pies de Occidente. Ofta skäms lärarna över att ta upp dessa teman så de är viktigt att både stärka deras kunskap och ledarskap.

Florinda ser att bristen på tillgång till information är en fara i Guatemala

– Det finns en tydlig koppling mellan kunskap, utbildningsnivå, fattigdom och barn- och ungdomsgraviditeter. Med bättre sexualundervisning kan vi förhoppningsvis ändra situationen. I dagens machosamhälle är det alltid flickorna och kvinnorna som blir mest lidande.

Lärarna förklarar bristen på sexualundervisning med att det finns för lite tid eller att de saknar kunskap och material. Pies de Occidente delar ut material som lärarna kan använda i undervisningen och efter varje kurstillfälle måste de implementera vad de lärt sig i sina klassrum.

En av lärarna som deltar i utbildningen är Manuel Enrique Mendes. Han är 28 år och lärare för årskurs fyra i byn Chuisuc, Totonicapán.

– Den här utbildningen har verkligen fått mig att öppna upp ögonen för många av de problemen som finns i Guatemala, säger Manuel. Det är tydligt när man ser statiken kring barn-och ungdomsgraviditeter och mödradödlighet att vi måste göra drastiska förändringar i samhället.

Enligt Manuel är föräldrarna ofta de största motståndarna till sexualundervisning. De har uppfattningen att det är syndigt. Manuel berättar hur hans egna fördomar blev tydliga för honom under utbildningen.

– För några år sedan såg jag två killar som var ett par och jag blev upprörd och tänkte att det var fel av dem att visa sin kärlek öppet. Idag hade jag reagerat annorlunda, nu vet jag att det är deras rättighet att älska varandra.

I skolan i Chuisuc där Manuel arbetar har han börjat prata både med sina elever och med de andra kollegorna om vad han lärt sig under utbildningen med Pies de Occidente.

– Det viktigaste är att kunna svara på alla barnens frågor och jag vill att de ska kunna leva i frihet och inte begränsas av bakåtsträvande uppfattningar kring genus och sexualitet.

Sexualundervisningen som Pies de Occidente lär ut fokuserar på teman som genus, sexualitet, självförtroende och prevention av sexuellt överförbara sjukdomar. De informerar också om det lagliga ramverket kring sexualundervisning.

Läs mer här:
https://nomada.gt/como-las-visiones-religiosas-impiden-la-educacion-sexual-en-guatemala/
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/politica-de-eduacion-sexual-guatemala.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/politica-de-eduacion-sexual-guatemala.pdf