Din varukorg är tom.
Martin Nihlgård, chef för IMs Sverigeverksamhet. IM är en av de organisationen som skriver under uppropet för amnesti.

Som att erbjuda plåster mot cancer

5 maj 2017

Efter larmrapporter om självmord bland ensamkommande barn har regeringen beslutat att satsa tio miljoner kronor på förebyggande insatser hos ideella organisationer. Det är verkligen att försöka bota cancer med ett plåster.

IM Individuell Människohjälp möter dagligen de barn det handlar om. Barn som kommit ensamma hit, ofta med väldigt tuffa upplevelser på vägen. Nu trodde de att de var framme i ett säkert land, där de äntligen skulle kunna hitta ro, få en utbildning, börja arbeta, hitta vänner och skapa sig det liv, som tidigare ofta förnekats dem. De barn och unga vuxna vi möter mår väldigt dåligt, där är regeringens analys helt rätt. Många överväger eller till och med tar sina liv.

Vi behöver självklart, både myndigheter och civilsamhälle reagera. När en stor grupp barn inte längre ser någon mening med att leva ska vi alla med rätta vara upprörda och beredda att agera. Men för att få ett stopp på detta är det betydligt mer effektivt att ta tag i grundorsakerna.

Vi måste sluta utvisa barn och unga till Afghanistan, ett land de ofta aldrig varit i. Ett land som vi alla andra avråds från att resa till. Vi måste ge de barn som är här den trygga grund de behöver genom att ge permanenta uppehållstillstånd. Vi måste ge barnen en möjlighet till, det som alla barn behöver, närhet till sin familj genom att underlätta återförening med sina närmsta anhöriga.

Regeringen behöver tänka om hela den nuvarande asylpolitiken, inte försöka bota cancer med plåster. Så spara de tio miljonerna till civilsamhället och lägg pengarna på en human asylpolitik med barnen i fokus!

Läs regeringens beslut här.