Din varukorg är tom.

IM söker projektledare till Konstkupan i Malmö

11 maj 2017

Konstkupan i Malmö är en verksamhet som byggs upp från grunden med start hösten 2017. Vi kan tack vare projektmedel, beviljade från Allmänna Arvsfonden för tre år, starta detta i projektform. Vi har siktet inställt på att det efter de tre åren ska bli en fortlöpande verksamhet. I samband projektstart söker vi nu en projektledare som tillsammans med konstnärlig ledare ska utveckla denna verksamhet.

Verksamheten ska fylla den lucka som uppstår för unga människor som är för gamla för att gå i skolan och som väntar på beslut om asyl och därmed inte får studera Svenska för Invandrare. Den erbjuder ett alternativ till de idrottsaktiviteter, språkkaféer mm som erbjuds i det offentliga och civila samhället. Konstkupan utgår från att varje individ är expert på sin egen situation och ger deltagarna möjlighet att ta ansvar, att delta i beslut och att utvecklas som ledare. Med det ökade självförtroende och de kontakter som Konstkupan vill ge, går deltagarna vidare stärkta mot framtida utmaningar i livet.

Tjänstens handlar om att jobba nära våra deltagare. Allt från att rekrytera deltagare till att stödja och utbilda dem längs vägen, bland annat ska deltagarna erbjudas en ledarutbildning. En annan viktig del är att nätverka och knyta kontakter med kommunen, andra organisationer och institutioner. Du ska också administrera projektet och ansvara för uppföljning och redovisning internt och till bidragsgivare. Ytterligare en del av arbetet handlar om att verka för en fortsatt och mer långsiktig verksamhet efter projektets slut.

Du som söker tjänsten har relevant erfarenhet och kompetens från projektledning, ledarskap och arbete med frivilliga. Du får gärna ha kunskap och/eller erfarenhet inom områdena mångfald, integration, rättighetsbaserat arbete och antirasism. Du har vana av att samverka med både frivillig och offentlig sektor. Egen erfarenhet av migration liksom flerspråkighet är meriterande.

Tjänsten kräver mycket god samarbetsförmåga, flexibilitet och möjlighet till att arbeta kvällar och helger. Tjänsten är en projektanställning, till att börja med på ett år, med goda möjligheter till förlängning.

Tillträde i augusti eller efter överenskommelse. Tjänstgöringsgrad: 100%

Mer information lämnas av Karin Rahmberg, IMs enhetschef i Malmö,
telefon växel: 046-32 99 30.

Välkommen med ansökningshandlingar och löneanspråk senast 2017-05-28 till: rekrytering@manniskohjalp.se 

Märk ansökan med ”Projektledare Konstkupan”
IM strävar efter en personalsammansättning med olika bakgrund och erfarenheter.
Kollektivavtal finns med Unionen. Fackklubbens ordförande är Sara Fallström, 046-32 99 30.

www.manniskohjalp.se
http://konstframjandet.se/

 

Konstkupan är en kreativ verksamhet med öppen ateljé för unga vuxna som är i asylprocessen. Konstkupan öppnar för påverkansarbete genom kreativa och kulturella uttryck som utgår från unga människor med erfarenhet av migration. Konstkupan skapar dialog, möjliggör kunskapsdelning och bygger broar mellan unga människor med och utan erfarenhet av migration. Deltagarna i Konstkupan får kontakt och handledning samt har erfarenhetsutbyte med etablerade personer och institutioner inom kulturlivet. Projektet drivs gemensamt av IM, Individuell Människohjälp och Konstfrämjandet. IM är arbetsgivare för denna tjänst.