Din varukorg är tom.

Värdefulla kontakter in i det svenska samhället

20 april 2017

För att ge ensamkommande barn och unga bästa möjliga start i sin nya hemstad gjorde Göteborgs Stad och flera av stadens idéburna organisationer tidigt en överenskommelse.

Avtalet, som var unikt i sitt slag i Sverige, innebar att de idéburna organisationerna skulle bidra utifrån sina olika styrkor och resurser som exempelvis fritidsaktiviteter, psykosocialt stöd, fadderfamiljer, utbildning, läxhjälp och praktikplatser. Under 2016 fick drygt 270 ensamkommande barn och unga mervärdesinsatser inom denna överenskommelse, en så kallad IOP (idéburet offentligt partnerskap).
Inom partnerskapet genomförde IM en mängd aktiviteter med syfte att skapa en meningsfull fritid och stärka självkänslan hos dem som bor på IOP-boenden. Bland aktiviteterna, som främst var förlagda till skolloven, märks konstverkstad för tjejer, kurs i hur man kan tjäna pengar på extrajobb utan att starta eget företag, samt ett större sommarlovspaket. Under satsningen skapades även ett nätverk av personal med fritidsansvar på samtliga boenden där gemensamma frågor diskuterades.

Parterna som ingick i överenskommelsen var Social resursförvaltning i Göteborgs Stad, IM Individuell Människohjälp, Bräcke diakoni, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Göteborgs Räddningsmission, Karriär Kraft Service, Reningsborg, Rädda Barnen, Röda Korset samt Skyddsvärnet i Göteborg.

Här kan du läsa mer om hur den gemensamma satsningen gick!