Din varukorg är tom.
Skolan är viktig, men på fritiden knyter du många av de kontakter du behöver för att komma in i samhället. Det tror politikerna i Lunds socialnämnd som slutit avtal med IM för att matcha ensamkommande och etablerade. Foto: Lisa Jalakas/IMs bildarkiv

IM och Lund skriver avtal om integration

21 april 2017

Lunds kommun vill bidra till att fler ensamkommande ungdomar får kontakt med etablerade lundabor. Igår klubbade därför socialnämnden igenom ett avtal om samarbete med IMs verksamhet Vänskapa Lund.

IM och Lunds kommun har träffat en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap, IOP. Överenskommelsen gäller främjande av ömsesidig integration för ensamkommande barn/unga och etablerade familjer i verksamheten Vänskapa Lund som handlar om att matcha ihop ensamkommande ungdomar med etablerade familjer i Lund.
– Vi ser hur viktiga nätverk är för att bli en del av samhället, och även om kommunen kan göra mycket finns det en hel del som organisationer som IM kan bättre. Eftersom IM är en organisation med stort förtroende i Lund var det självklart för oss att dra igång ett samarbete, säger Peter Fransson, S, socialnämndens ordförande.

Familjer efterlyses

Vänskapa Lund startades av IMs lokalförening i Lund hösten 2015 som ett direkt svar på de behov som uppstod då Lunds kommun, som tidigare bara tagit emot enstaka ensamkommande flyktingbarn, tog emot cirka 170 barn och unga. Vänskapa är en verksamhet där flyktingbarn får en ”egen” familj att umgås med några timmar i veckan.
– Familjebegreppet är stort, det kan vara ensamstående, par, barnfamiljer. Vi försöker ta vara på det engagemang som finns. Just nu har vi cirka 20 barn i kö som bara längtar efter att få vara med, säger Monica Brundin Danielsson, verksamhetsutvecklare och kommunikatör för IM i Region Syd.

"Ett kvitto"

Syftet med Vänskapa är att de ensamkommande barnen ska få nya kontakter i Sverige och möta den svenska vardagen med etablerade personer. Verksamheten skapar också möjligheter till ett ömsesidigt lärande mellan etablerad och nyanländ.För IM är IOP-avtalet mycket positivt.
– Överenskommelsen innebär dels ett kvitto på att vi åstadkommer sådant som en kommun eller myndighet inte kan, dels att det skapas långsiktighet och hållbarhet i verksamheten, säger Brundin Danielsson.

Vill du anmäla dig till Vänskapa Lund? Kontakta volontär Lennart Alkskog på telefon 0767-680708 eller mejla till lennart.alkskog@me.com