Din varukorg är tom.
Barnen var väldigt intresserade av att höra allt om deras kompisar i Kenya. Foto: Bitte Arréhn /IM.

Svenska skolbarn engagerar sig för barnen i Kenya

13 maj 2016

Eleverna samlade in 800 glasögon åt barn i Kenya. I dagarna fick de träffa Johana Tonken som berättade att glasögonen nådde fram och om vilka förändringar det har gjort för de kenyanska barnen.

Johana Tonken, från organisationen Nalala, och Bitte Arrehn, IMs representant i Rafiki-projektet, har besökt skolor i Småland för att berätta för svenska barn om hur deras insatser hjälpt och glatt barn i Kenya. Barnen var väldigt intresserade av att höra allt om deras kompisar i Kenya. De svenska skolorna har samarbetat med skolor i Kenya och genom Skypesamtal, brevskrivning, eller genom att samla in pengar, varit engagerade för att hjälpa barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Samarbetet har resulterat i att skolor besökt varandra och utbytt erfarenheter och kunskap om varandras kulturer.

– Detta samarbete är en pärla i Rafikis arbete. Det är ett ovärderligt verktyg för att förstå att vi alla angår varandra, har lika värde och så oerhört mycket att lära av varandra, säger Bitte Arrehn.

Rafiki är en docka som barnen får träffa, en figur som symboliserar IMs och Erikshjälpens skolutbildningsprojekt för svenska grundskolan. Rafiki är en docka som barnen får träffa, en figur som symboliserar IMs och Erikshjälpens skolutbildningsprojekt för svenska grundskolan. Projektet har som en del i sitt arbete att undervisa elever i Sverige och koppla ihop skolor från olika länder för att lära om och stödja varandra.

Nalala är Erikshjälpens partnerorganisation i Emali, Kenya som arbetar med byutveckling och att informera om barns rättigheter och värna om barns värde i samhället. De har haft ett nära samarbete med Rafiki sedan 2004 och sedan dess har många initiativ och samarbetsformer utvecklats mellan skolor i Sverige och Emali i Kenya.

Den senaste glasögoninsamlingen de gjorde resulterade i att 800 barn i Kenya kunde få glasögon och därmed äntligen kunna se ordentligt vad läraren skrev och vad som stod i skolböckerna. Johana Tonken berättar att många barn i Kenya som egentligen behöver glasögon slås ut från skolan för de inte ser tillräckligt bra. Istället blir de herdar ute på slätten. Men tack vare insamlingen kunde två svenska skolsköterskor och en optiker åka till Kenya för att hjälpa barnen i skolorna.

Läs mer om Rafiki här.