Din varukorg är tom.

IM-hemmet i Vrigstad läggs ner

12 juni 2012

IMs styrelse har den 1 juni beslutat att lägga ner verksamheten vid IM-hemmet i Vrigstad samt att sälja fastigheten. För att finna en plats för IM-hemmet i dagens och morgondagens IM har styrelsen återkommande diskuterat ekonomiskt försvarbara alternativ. Som underlag har styrelsen haft såväl interna som externa utredningar, samt senast en medlemsdiskussion vid årsmötet i Varberg.

Styrelsen har nu funnit att det inte finns någon tydlig motivering till varför IM-hemmet ska finnas kvar eftersom det inte på sikt går att fylla med verksamheter som är kopplade till IMs uppdrag och som lever upp till den strategiska plattform som styrelsen beslutat om för perioden 2011-2020.

Verksamheten vid IM-hemmet i Vrigstad har också i flera år inneburit en kostnad för IM med cirka 2 miljoner kronor per år. IM-hemmet startade som ett hem för krigsskadade kvinnor från Polen 1945. De senaste åren har IM-hemmet fungerat som rekreationsstöd för anhörigvårdare från flera småländska kommuner, som kursgård samt som pensionat.

IM är en modern biståndsorganisation som fokuserar på det som är vårt uppdrag och som är givarnas och medlemmarnas önskemål – att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap i projekt här hemma och utomlands. I Sverige är arbetet inriktat på integration.

IMs styrelse har beslutat att verksamheten i Vrigstad ska vara avvecklad senast 2014.