Din varukorg är tom.

IMpraktikant: Rätt till idrott!

20 december 2011

Det är Sports day, den årliga idrottsdagen som de tibetanska skolorna arrangerar varje höst. Rätten till hälsa är reglerad i barnkonventionen som Nepal skrev på år 1991, men som mycket annat i landets turbulenta, politiska skådespel är den inte till fullo implementerad i den nationella lagstiftningen. Förebyggande hälsa är vidare en viktig faktor för IM:s internationella verksamhet och idrott är den kanske viktigaste aspekten av förebyggande hälsa för eleverna på Srongtsenskolan. Enligt Dhonden, lärare i hälsa och idrott, är de sportsliga aktiviteterna dessutom viktiga för skolarbetet:

- Idrott är inte bara viktigt för barnens fysiska utveckling. Det är också nödvändigt för att de ska lyckas bra med sina studier. När eleverna får röra på sig blir de piggare i huvudet och det är också viktigt att variera den vanliga undervisningen men någonting annorlunda.

Trummorna ekar mellan de ljusgula betongbyggnader som utgör Srongtsenskolan. Fanorna är hissade, fyra stycken i färgerna blått, grönt, gult och rött. Eleverna på skolan är indelade i fyra hus döpta efter kungligheter och regioner i Tibet och Nepal. Dagen är lika mycket en uppvisning i de dygder som skolorna aktar så högt, disciplin, disciplin och disciplin, som en idrottslig tillställning. Detta är ett lysande tillfälle att visa upp vad skolan går för och dagen till ära har flera högtidliga gäster bjudits in. Den högtidligaste av de alla är Sudip Pathak ordförande för Nepals organisation för mänskliga rättigheter. Valet av gäster är knappast en tillfällighet. Friheten för tibetanerna i exil är mycket begränsad i Nepal och tibetanerna är så gott som rättslösa eftersom de sedan år 1996, då nepalesiska staten upphävde det då gällande gentlemen’s agreement mellan Nepal och Kina om flyktingrätt, varken kan få medborgarskap eller flyktingstatus i landet.

Men dagen innehåller också sport. Idag ska finalerna avgöras i löpning och dragkamp. Finalerna är ett resultat av en tre veckor lång idrottsperiod innehållande fotboll, basket och friidrott som varar 50 minuter varje dag. Resten av året har eleverna ingen idrott. Flera lärare skulle önska att det var mer idrott i skolan men ledningen är av en annan åsikt. Rektor Jampa Phuntsok är fostrad i klostret där det inte finns någon tradition av sport och lek och det är därför svårt att få mer resurser till idrotten. Men lärarna har lärt sig hur de ska förhandla med ledningen:

- Behöver vi två fotbollar så ber vi om att få fyra, då kommer vi i alla fall att få en, och i bästa fall två! Avslutar skolvärden Phuntsok, som tillsammans med Dhonden är ansvarig för den årliga sportdagen.