Din varukorg är tom.
Intensiva diskussioner under en utbildningshelg på Vrigstadgården, center för möten och integration. Foto: Dick Svedenborn/IMs bildarkiv

Utbildning som stärker

IMs utbildningar är mötesplatser som medverkar till att stärka volontärer, medlemmar och allmänhet i de frågor som IM arbetar med. Kunniga och engagerade medlemmar och volontärer är en förutsättning för att IM ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Utbildningarna är gratis för dig som är medlem och du kan bli medlem här. Vi rekommenderar alla att gå utbildningarna för att fördjupa sina kunskaper i allmänhet och sitt engagemang för IM i synnerhet. 

Anmäl dig till utbildningarna

Plats och datum för utbildningarna kan komma att ändras under året!

Handlingskraft
- kvinnors berättelser om deras kamp för ökad självständighet och makt över sin framtid

25-26 nov, Stockholm, IMs regionkontor
(från kl. 13.00 på lördagen till ca 16.30 på söndagen)
I IMs filmserie Handlingskraft får du möta två kvinnor och deras kamp för ökad självständighet och makt över sin framtid. Genom Ludmilla och Traceys berättelse få du insyn i hur IMs arbete skapar varaktig förändring. 

Tracey Chimoyo brinner för att hjälpa de barn som förlorat en eller två föräldrar att kunna fortsätta sin skolgång. I filmen berör saker som sparlåneklubbar, hinder som kostnader för utbildning eller att människor drar sig från att söka vård.

Ludmila Iachim, började som deltagare i organisationen Motivatie och är idag anställd projektkoordinator. Hon ägnar nästan all sin tid till påverkansarbete för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället på lika villkor som.

Utbildningen syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att föra Ludmila och Traceys viktiga berättelser vidare.

.
Fair Trade-utbildningen görs om:
Under 2017 bygger vi om våra Fair Trade-utbildningar. De kommer framöver rikta sig mot våra butiksvolontärer som också involveras i arbetet med att göra om utbildningen.

 

Dick Svedenborn

Verksamhetsutvecklare/ kommunikatör
046-32 99 67