Din varukorg är tom.

Lokalförening Linköping

Välkommen till IM Linköping!

Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill därför vara en arena för engagemang för en bättre värld.

Lokalföreningen IM Växjö är den samlande plattformen för volontärverksamheter och medlemmar i Linköpings kommun. Lokalföreningens uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar och grundtanken om medmänsklighet.

I Linköping driver vi en Fair Trade-butik Bokhållaregatan 1. Vi som driver butiken är alla volontärer. Välkommen in och titta på våra fina fair trade-varor från bl a Indien, Thailand, Vietnam och Bolivia, men kom även in för att vila en stund eller prata lite. Ingen vanlig butik alltså! Genom butiken bedriver vi även integrationsarbete.

Som medlem i IM har du inflytande i organisationen och rösträtt vid våra årsmöten. Du är med och väljer lokal och nationell styrelse. När du blir medlem i IM central och bor i Linköpings kommun kopplas ditt medlemskap automatiskt till IM Linköping. För att bli medlem klicka här. IM blir en starkare röst med många medlemmar!

Kontaktuppgifter
IM Fair Trade butik
Bokhållaregatan 1, Linköping
Tel: 013-14 41 38

Öppettider för butiken hittar du här. 
Välkomna!

Kontaktperson för IM Linköping är:

Inger Persson
0722-35 30 90
ingerev@telia.com