Deltagare i Biv/Bis i Malmö på sommardagläger. Foto: Monica Brundin Danielsson

Region Syd

Vi arbetar aktivt med integrationsfrämjande insatser, insamling, informationsspridning, Fair Trade och annan verksamhet som stärker civilsamhället. Vår drivkraft är ett öppet samhälle där människor stärks i mötet med varandra. För oss handlar det om att skapa möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter. I regionen finns flera hundra volontärer och medlemmar, ett regionkontor, ett lokalkontor, två lokalföreningar och två Fair Trade-butiker.

Vill du vara med i vårt arbete för integration och medmänsklighet kontakta regionkontor Syd med ett mejl till region.syd@manniskohjalp.se

Du kan också läsa mer om regionens verksamheter och engagemang, lokalföreningen i Malmö, lokalföreningen i Lund, fair trade-butiken i Malmö, fair trade-butiken i Lund.

I regionen har vi olika aktiviteter på gång.
Malmö:  Språkfika i Malmö, BIV och BIS, läxhjälp på Rörsjöskolan
Lund: Hantverksgruppen, Vänskapa/Vänskapa-Familj, IM-tian i Lund, läxhjälp Lund, Språkfika 
Helsingborg: läs mer om verksamheterna i Helsingborg

 

Vi bjuder ofta in till olika arrangemang. Läs mer i IMs kalendarium.
Till På gång