Region Öst

I Region Öst arbetar IM med att skapa mötesplatser, att stärka civilsamhället och med Fair Trade. Detta gör vi genom integrationsfrämjande insatser, såsom språkcaféer, informationsspridning, kvinnogrupper och läxhjälp. Vi har också hantverksgrupper, kvinnofrukostar och marknader. Vår drivkraft är strävan efter ett antirasistiskt, öppet samhälle där människor stärks i mötet med varandra och ges möjligheter att delta på jämställda villkor. Vi vill skapa mötesplatser där hela samhället är representerat och alla känner sig välkomna.

IMs kursgård ligger i Vrigstad och fungerar som regionkontor för Region Öst. Där hålls flera av IMs kurser och vi träffas för regionträffar och inspirationsdagar. Kursgården fungerar också som pensionat för privata grupper, så välkomna att boka! Läs mer om Vrigstadgården här.

Inom regionen finns ca 900 medlemmar. Det finns ett regionkontor, flera lokalföreningar, tre Fair Trade-butiker och olika aktivitetsgrupper.

Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss gärna:
Regionkontoret i Vrigstad
IM Fair Trade-butiker: Jönköping, Nässjö och Linköping.
Lokalföreningar: Jönköping, Linköping och Växjö.

Vill du bli volontär? Läs mer här

Vill du bidra till försörjningsfrågor och samhällsbyggande med nyanlända i IM Start-up Hub (den ska länka till den nya sidan nedan) – kontakta Syed Latif på syed.latif@manniskohjalp.se

Vill du engagera dig i jämställdhetsarbete, så kontakta Miriam Lumonya på miriam.lumonya@manniskohjalp.se

Vill du diskutera Entreprenörsgruppen (behåll tidigare länk och sida, bara ny kontaktuppgift) kontakta Annika Thelin på annika.thelin@manniskohjalp.se

Om du behöver information muntligen så kan du ringa till oss. Vi välkomnar alla oavsett språk, ursprung, bakgrund, religiös tillhörighet, sexuell läggning, kön eller könsuttryck. Du behöver inte kunna flytande svenska för att delta, och det är bra om du pratar flera språk till exempel arabiska, persiska eller tigrinja.

Vi bjuder ofta in till olika evenemang. Läs mer i IMs kalendarium.

Till På gång