Region Nord

IMs regionkontor i norra Sverige ligger i Umeå och startades upp i maj 2016, och är därmed IMs nyaste regionkontor!

Vi arbetar för att skapa verksamheter och sociala mötesplatser, anordnar föreläsningar och utbildningar, driver en Fair Trade butik och annan verksamhet som stärker och mobiliserar civilsamhället!

IMs vision är en medmänsklig och rättvis värld. Vi jobbar för ett öppet samhälle där människor stärks i mötet med varandra och ges möjligheter till att utveckla sig själv och andra. IM är en uttalad antirasistisk och rättighetsbaserad organisation som regelbundet strävar efter att förbättra sitt arbete inom dessa områden.

IMs arbete vilar på volontärer som ger av sin tid och engagemang men också på givare som ger ekonomiskt stöd, var med och bidra du också!

Bli medlem i IM här!

Är du intresserad att veta mer om IMs verksamhet i Region nord och engagera dig?
IM Nord arbetar med att starta upp och stödja verksamheter och mötesplatser som underlättar möten mellan människor. IM driver också en Fair Trade butik i Umeå som bemannas av volontärer.
Vill du engagera dig eller ha kontakt med oss? Skicka ett mejl till: lilian.sahlin@manniskohjalp.se

Satsning i Umeå kommun under 2016!
IM växer så det knakar och har en extra satsning på att stödja och starta upp verksamheter och mötesplatser i Umeå kommun där nyanlända och mer eller mindre etablerade svenskar kan mötas. I det arbetet ingår även att bilda en lokalförening. Är du intresserad att engagera dig som volontär eller sitta i styrelsen som ska bildas? Kontakta regionkontoret i Umeå!
Du behöver inte kunna flytande svenska för att delta, men det är ett plus om du pratar flera språk till exempel arabiska, persiska eller tigrinja. Du behöver inte heller ha tidigare erfarenhet av volontär- eller styrelsearbete.
Vi bjuder ofta in till olika arrangemang. Läs mer i IMs kalendarium.
Till På gång