Region Nord

IMs regionkontor i norra Sverige ligger i Umeå och startades upp i maj 2016, och är därmed IMs nyaste regionkontor!

Vi arbetar för att skapa verksamheter och sociala mötesplatser, anordnar föreläsningar och utbildningar, driver en Fair Trade butik och annan verksamhet som stärker och mobiliserar civilsamhället!

IMs vision är en medmänsklig och rättvis värld. Vi jobbar för ett öppet samhälle där människor stärks i mötet med varandra och ges möjligheter till att utveckla sig själv och andra. IM är en uttalad antirasistisk och rättighetsbaserad organisation som regelbundet strävar efter att förbättra sitt arbete inom dessa områden.

IMs arbete vilar på volontärer som ger av sin tid och engagemang men också på givare som ger ekonomiskt stöd, var med och bidra du också!

Bli medlem i IM här!

Är du intresserad att veta mer om IMs verksamhet i Region nord och engagera dig?
IM Nord arbetar med att starta upp och stödja verksamheter och mötesplatser som underlättar möten mellan människor. IM driver också en Fair Trade butik i Umeå som bemannas av volontärer.

Vill du engagera dig eller ha kontakt med oss? Skicka ett mejl till: davoud.mohamedi@manniskohjalp.se eller sara.wikman@manniskohjalp.se.
I Umeå har många olika aktiviteter, som exempelvis språkfika, sygrupp och mycket mer. Läs mer om när var och hur i
IMs kalendarium.

Till På gång