Din varukorg är tom.
Felix Briandt, Mustafa Hamwe och Imran Saeed pratar om träning under en Språkfika. Foto: Lisa Jalakas/IM

Aktivitetsgrupper

Utanförskap kan ha många olika orsaker. Främlingsfientlighet likaså. I mötet mellan människor skapar vi relationer och en gemenskap som ökar känslan av sammanhang och tillhörighet. I mötet kan vi samtala, lyssna och dela med oss av varandras erfarenheter och bli mindre främmande för varandra. När vi träffas ökar vi förståelsen oss emellan och avstånden mellan oss minskar. Ett möte handlar om ett ömsesidigt utbyte där vi lär av varandra. När vi möts minskar främlingsfientligheten. 

Genom att skapa mötesplatser där vi möts med respekt och nyfikenhet kan vi tillsammans bygga ett starkt civilsamhälle där alla får delta på lika villkor. Ett starkt civilsamhälle byggs av människor som kan ta del av samhället, har en möjlighet att påverka sin livssituation och kan känna sig trygga och respekterade. Ett starkt civilsamhälle byggs av aktiva medmänniskor som har handlingsutrymme.

IMs olika möten och mötesplatser skapas genom deltagare som samlas kring olika aktiviteter. Det kan till exempel vara en språkfika, en läxhjälpsgrupp, en aktivitetsgrupp som provar på olika fritidsaktiviteter eller en handfull kvinnor eller män som träffas för att samtala. Läs mer om alla IMs aktivitetsgrupper här.