Din varukorg är tom.

Det här gör vi

IM hjälper människor att hjälpa sig själva. Världen över arbetar vi med utbildning, hälsa och försörjning medan arbetet i Sverige är inriktat på integration. Läs mer om vår verksamhet här.

Utbildning Fattigdomsbekämpning börjar med utbildning. IM kämpar för att alla barn ska få gå i skolan - vare sig de är fattiga, lever med funktionsnedsättningar eller tillhör en minoritet.

Försörjning Att kunna försörja sig själv är nyckeln till oberoende. Genom självhjälpsinsatser får människor stöd till exempel i form av sparlåneklubbar, ofta med fokus på kvinnor. När en kvinna kan försörja sig själv så kommer det hela familjen, och i förlängningen, hela samhället till nytta.

Integration Etnicitet är fortfarande ett hinder för att bli delaktig i det svenska samhället. IM arbetar med att stärka individen samtidigt som vi är med och öppnar dörrar så att människor kan mötas.

Hälsa 
Människor som har god hälsa har större möjlighet att vara aktiva och delaktiga i samhället. Fokusområdet för IMs insatser är sexuell och reproduktiv hälsa för människor på landsbygden.