Din varukorg är tom.

Riktlinjer för visselblåsare - Anmäl korruption

IM har nolltolerans mot korruption och missbruk av de medel vi fått förtroende att omsätta i utvecklingsbistånd. Vi arbetar förebyggande mot korruption med att säkerställa fungerande system för intern kontroll för att undvika frestelser. Vi kan inte alltid förhindra kriminell aktivitet, men vad vi kan göra är att begränsa dess skadeverkningar genom tidig upptäckt.

Denna information är till för att underlätta för dig som medarbetare att slå larm om du skulle misstänka att detta sker någonstans inom organisationen.

I första hand, tala med din arbetsledare. Om din misstanke gäller din arbetsledare, tala med dennes överordnade.

Du har givetvis också alltid möjlighet att kontakta IMs styrelseordförande i Sverige: president@manniskohjalp.se

Om du upplever din misstanke som befogad och allvarlig och känner att du inte får något gensvar på dina farhågor inom organisationen så har du möjlighet att kontakta IMs förtroendevalda revisor:
Tobias Lundvall
Telefon: +073 816 87 65
Mejl: tobias_lundvall@yahoo.se