Din varukorg är tom.
Maurits Otterloo på plats i Palestina. Foto: Emad Thabet

Vanliga frågor och svar om IMs utlandspraktikprogram

Hur långa är uppdragen?

Praktikantprogrammet omfattar ca fem månader, vilket inkluderar förberedande utbildning, praktiktiden i utlandet, och utbildning och informationsuppdrag efter utlandsperioden. Samtliga moment är obligatoriska. 

• Fem dagars utbildning på huvudkontoret i Lund innan utresa (aug)
• Fyra månaders praktik hos en av IMs partnerorganisationer i utlandet (aug-dec)
• Utbildning efter hemkomst på huvudkontoret i Lund (jan)
• Informationsuppdrag under våren 2019,  (jan-juni)

Var kan jag åka?

Praktiken sker i olika länder från år till år, bland annat i Guatemala, El Salvador, Moldavien, Jordanien, Palestina, Malawi, Zimbabwe, Indien och Nepal.

Jag är inte student, kan jag söka ändå?

Vi vänder vi oss till dem som inte är registrerade på någon kurs på universitet eller högskola under praktikperioden och är mellan 20 och 30 år. (Praktikanten ska fylla minst 20 år eller högst 30 år det året som praktikanten börjar sin praktik, inga undantag från ålderskriteriet görs). Du kan alltså gå ett program men tar uppehållstermin när du åker som utlandspraktikant för IM. Du kan inte vara aktiv student samtidigt som du deltar i IMs utlandspraktikprogram.

Vilka kan söka?

IMs utlandspraktikprogram är öppet för de som: 

• Är 20-30 år (Född mellan 1987 och 1997, inga undantag från ålderskriteriet görs)
• Inte har tidigare deltagit i ”praktikantprogrammet” (finansierat via UHR) genom någon annan organisation
• Inte är aktiv student under praktikperioden och mottar medel från CSN
• Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. För nordiska medborgare gäller att de ska ha varit folkbokförda i Sverige i minst ett år vid avresan.
• Inte har tidigare varit anställd hos IM

Vilken profil letar IM efter?

Vi ser att du som söker har:

• Kunskap, utbildning eller starkt intresse för utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter och andra relaterade områden, samt relevant kunskap och utbildning för den specifika praktikplats du söker.
• Kunskap (eller förmåga att tillgodose dig själv kunskap) om regionen du söker till och förståelse för lokala organisationers miljö och arbete på gräsrotsnivå.
• Goda kunskaper i engelska. För sökande till Centralamerika krävs goda kunskaper i spanska. För sökande till Palestina och Jordanien krävs kunskaper i arabiska. För sökande till Moldavien krävs kunskaper i rumänska
• Erfarenhet av ideellt engagemang.
• Erfarenhet av att bo utomlands och/eller god kulturförståelse.
• Erfarenhet och/eller öppenhet inför att leva i, anpassa sig till och hantera annorlunda och utsatta miljöer och situationer.

Som praktikant har du själv stort ansvar för genomförandet av informationsarbetet och du bör vara bekväm med att tala inför grupper. Innan informationsarbetet får alla utlandspraktikanter delta i en utbildning för att förbereda sig inför att hålla föredrag.

Mer information om vad som krävs för respektive praktikplats hittar du när ansökan är öppen. 
 

Vad kostar det?

Våra utlandspraktikplatser är helt finansierade av UHR, Universitets- och högskolerådet. Det innebär att de enda kostnader praktikanten står för är sina egna fickpengar och eventuella egna utlägg för tiden under placeringen.
 

Hur ser förberedelserna ut?

För alla praktikanter anordnas fem obligatoriska utbildningsdagar. Dessutom rekommenderar vi att praktikanterna åker på SPFs utresekurs i Härnösand. Under IMs utbildningsdagar får du mycket information samt tillfälle att prata med praktikanterna som tidigare varit på den plats dit du ska åka. Det vi tar upp under utbildningen är bl a:
- Information om IM

- Information om IMs internationella arbete
- Diskussioner om praktikantrollen
- Praktisk information och säkerhet
- Kommunikation, text och bild
- Tips och idéer inför informationsuppdraget

Vi förutsätter att du på egen hand läser på om landet du ska till före avresan.

Hur söker jag praktikantuppdragen?

Du söker via ett online-formulär som du finner i menyn till vänster: Ansökan. Vi tar inte emot intresseanmälningar eller ansökningar när det inte finns lediga praktikuppdrag.

När får jag besked?

En tid efter sista ansökningsdag kommer vi kontakta de som vi vill kalla till intervjudag. Efter det räknar vi med att kunna ge slutgiltigt besked i maj. Samtliga sökande får svar ifrån oss.

Vad innebär informationsuppdraget?

Vår erfarenhet är att informationsuppdraget är ett positivt sätt att följa upp utlandsvistelsen på. Människor du möter är intresserade och det känns meningsfullt. Att informera om människor som du mött blir ett sätt att ge något tillbaka.

Informationsuppdraget innebär att varje praktikant håller ett visst antal informationsinsatser, vanligen föredrag, under vårterminen som följer efter praktikperioden. Varje praktikant har stort ansvar för bokningen och genomförandet av sina informationsinsatser och föredrag. 

Innan avresan bör praktikanten tänka igenom vilka målgrupper som han/hon vill rikta sig till och även fundera på vilka kontakter och nätverk som kan komma till användning. Föredragen kan man hålla på skolor, i föreningar, församlingar, på arbetsplatser, bibliotek, mm. Andra exempel på informationsinsatser är fotoutställningar, filmvisningar, medverkan i radio, artikel/reportage osv.

Sophia Djane

Verksamhetsutvecklare Sverigeavdelningen
046-32 99 24