Din varukorg är tom.
En man spinner tråd för hand på hantverkscentret KKM i Deradun, Indien. De flesta arbetarna har lepra och har sitt liv och arbete på centret. Foto: Erik Törner / IM

WFTOs tio principer

IM är medlem i WFTO, världsorganisationen för rättvis handel. IMs Fair Trade-arbete följer WFTOs tio principer.

1. Handla med de fattiga Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste grupperna.
2. Öppenhet och dialog Se till att organisationens struktur och alla aktiviteter präglas av öppenhet, samt föra en utvecklande dialog om produkter och marknadsföring med alla aktörer inom den rättvisa handeln.
3. Bygga upp kapacitet Bygga upp producenternas kapacitet, exempelvis ge stöd till produktutveckling, export och att få in varorna på nya marknader.
4. Informera Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer om rättvis handel.
5. Rättvis betalning Betala ett rättvist pris för producenternas varor.
6. Jämställdhet Bedriva handel som präglas av jämställdhet.
7. Arbetsförhållanden Se till att arbetsförhållandena är bra, att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.
8. Barnarbete Se till att barn inte utnyttjas i arbetet. FN:s barnkonvention ska följas.
9. Miljö Arbeta för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.
10. Långsiktighet Bygga upp långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för rättvis handel.